Thực hiện hoạt động và hội thảo của dự án Clidev

Thực hiện hoạt động và hội thảo của dự án Clidev

Trong năm 2021, dự án nâng cao năng lực đào tạo biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Myanmar đã tổ chức các buổi hội thảo nhằm công bố kết quả xây dựng dự án, triển khai bước đầu về tổ chức và các hoạt động của dự án tại trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021, đồng thời định hướng tổ chức thực hiện các hoạt động dự án năm 2022 theo kế hoach của dự án.

1. Thời gian: một số tháng trong năm 2021, Địa điểm: Phòng họp E, nhà A3, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

2. Thành phần tham gia hội thảo bao gồm:

- Trường Đại học Lâm nghiệp gồm:

+ Ban giám hiệu do PGS.TS Bùi Thế Đồi chủ trì.

+ Cùng các thầy cô là Trưởng phòng đào tạo & các Trưởng khoa/ Phó Khoa Lâm học, Quản lý tài nguyên & môi trường.

+ Giảng viên giảng dạy các khóa học tại trường Đại học và Trung học phổ thông của ĐH Lâm nghiệp.

+ Sinh viên tại trường Đại học lâm nghiệp: Cựu sinh viên, sinh viên đại học, sinh viên đại học và cao học quốc tế đã và đang học tập tại Trường.

- Ngoài ra còn có đại diện của các các cơ sở giáo dục và đào tạo khác, các tổ chức phi chính phủ, các công ty Lâm nghiệp và môi trường. Cán bộ quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng một số đơn vị quản lý khác.

3. Nội dung: Hội thảo tập trung vào xin ý kiến các chuyên gia về giải pháp thực hiện các nội dung sau của dự án:

- Kiểm tra lại chất lượng của báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo biến đổi khí hậu. Và kiểm tra lại những hoạt động đã thực hiện trong năm 2020.

- Kiểm tra lại nội dung của trang web của dự án, cập nhật và chỉnh sửa giao diện của trang web.

- Bàn các nội dung sẽ được chia sẻ trên các mạng xã hội của trường và của dự án.

- Phân tích lại nội dung đã từng được thực hiện ở trường Đại học Lâm nghiệp về đào tạo biến đổi khí hậu. Chỉnh sửa, bàn những nội dung mới, cập nhật sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

- Xây dựng hệ thống trang thiết bị sẽ được mua hoặc chuẩn bị cho quá trình đào tạo thời gian tới.

- Bàn về các nền tảng giảng dạy trực tuyến và lưu các hệ thống bài giảng, hệ thống tài liệu để thực hiện việc đào tạo, giảng dậy và chấm điểm của giảng viên.

- Định hướng tổ chức thực hiện các hoạt động dự án năm 2022 theo kế hoach của dự án.

Sau đây là một số hình ảnh về các buổi Hội thảo.