Tải tài liệu GIS và RS

Bạn đọc liên hệ với tác giả của trang web này.

TS. Bùi Mạnh Hưng, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

- Email: hungbm@vnuf.edu.vn hoặc bmhvnuf@gmail.com

- Điện thoại & Zalo: 0981 311 211

- Facebook: click vào đây!

- Youtube: Hung Bui Vlog