Tải phần mềm thống kê: R, Spss, Stata, Minitab, Stagraphics....

Tải phần mềm thống kê: R, Spss, Stata, Minitab, Stagraphics....

Phần mềm R

Để tải bản mới nhất của R hãy click vào đây!. Sau đó ấn vào nút Download R for Window.

Hoặc muốn tải bản R 4.1.1 hãy click vào đây!

Phần mềm Spss

Phiên bản 20: Chỉ việc tải về, sau đó cài đặt là chạy được luôn.

+ SPSS 20 (link google drive)

+ SPSS 20 (link mega)

+ SPSS 20 (link mediafire)

Phần mềm Minitab

Phiên bản 20: Chỉ việc tải về, sau đó cài đặt là chạy được luôn.

+ Minitab 20 (link google drive)

Phần mềm Stata

Phiên bản 14.2: Chỉ việc tải về, giải nén ra, sau đó click chọn file Stata là chạy được luôn.

+ Stata 14.2 (Link google drive)

Lưu ý: