Tải phần mềm GIS và RS: Qgis, Arcgis, Mapinfo, Google Earth ...

Tải các phần mềm GIS và RS: Qgis, Arcgis, Mapinfo, Google Earth ...

Mapinfo

Các bộ cài Mapinfo phiên bản khác để tham khảo, hoặc thử khi 2 bản trên bị lỗi. Lưu ý Mapinfo 16 và 17 giao diện rất khác với phiên bản truyền thống. Phiên bản 17 cài rất nặng máy nên phải cực kỳ cẩn thận.

* Download phần mềm Mapinfo 17.3 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)

* Download phần mềm Mapinfo 16.0 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)

* Download phần mềm Mapinfo 15.0 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)

* Download phần mềm Mapinfo 15.0 (Bản mới, link google drive) (link chuẩn và bộ cài chuẩn)

* Download phần mềm Mapinfo 12.5 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)

* Download phần mềm Mapinfo 12.0 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)

* Download phần mềm Mapinfo 11.5 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)

Qgis

Các bộ cài Mapinfo phiên bản khác để tham khảo, hoặc thử khi 2 bản trên bị lỗi. Lưu ý Mapinfo 16 và 17 giao diện rất khác với phiên bản truyền thống.

+ Bộ cài Qgis 3.20 (Mới nhất) cho tất cả các win: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 3.16 (most stable) cho win 8, 10, win 7 64 bit: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 3.16 (most stable) cho win 7 32 bit: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 3.10 (most stable) cho win 8, 10, win 7 64 bit: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 3.10 (most stable) cho win 7 32 bit: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 3.4 (most stable) cho win 8, 10, win 7 64 bit: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 3.4 (most stable) cho win 7 32 bit: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 2.18 (most stable) cho win 8, 10, win 7 64 bit: click vào đây để tải về!

+ Bộ cài Qgis 2.18 (most stable) cho win 7 32 bit: click vào đây để tải về!

Các phần mềm khác

- Phần mềm Mapsource để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!

- Phần mềm Basecamp cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!

- Phần mềm EasyGPS cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!

- Phần mềm DNRGarmin cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!

- Phần mềm Gps utility để quản lý dữ liệu GPS, chuyển sang Gps, click vào đây!

- Phần mềm Google Earth Pro cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!

- Phần mềm Global Mapper cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!

Lưu ý: