Liên hệ, giới thiệu


Liên hệ, giới thiệu (English below):

- Email: hungbm@vnuf.edu.vn hoặc bmhvnuf@gmail.com

- Điện thoại & Zalo: 0981 311 211

- Facebook: click vào đây!

- Youtube: Hung Bui Vlog

- Văn bằng chứng chỉ chính của tác giả: Click vào đây !

Xem chi tiết lý lịch khoa học, thông tin, trích ngang về tác giả, TS. Bùi Mạnh Hưng click vào đây!

Contact details:

- Email: hungbm@vnuf.edu.vn or bmhvnuf@gmail.com

- Phone & Zalo: (+84) 981 311 211

- Facebook: click here !

- Youtube: HB_TV click here !

- Scientific certificates: Click here to see !

My full C.V. click here !