Thông tin lớp học phân tích số liệu nghiên cứu bằng Spss

Hiện nay, thầy có tổ chức lớp học phân tích số liệu nghiên cứu cho học sinh, sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cá bộ quản lý đang công tác hoặc đang đi học, với sự hỗ trợ của phần mềm Spss. Spss là một phần mềm rất mạnh về phân tích số liệu và nó có thể thực hiện phân tích đơn biến, đa biến cho 1 hoặc nhiều biến và đặc biệt là dễ sử dụng nhất trong các phần mềm mạnh hiện nay như R, Stata, SAS, Statgraphics, Statistica...

Phân tích số liệu nghiên cứu là một việc rất cần thiết cho học sinh, sinh viên và các bạn đã và đang công tác lại nhiều lĩnh vực. Trong khóa học này thầy sẽ hướng dẫn cách phân tích số liệu cho lĩnh vực Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Môi trường, Kinh tế và Xã hội học. Việc phân tích số liệu sẽ rất cần thiết cho việc làm nghiên cứu của học sinh phổ thông, nghiên cứu của sinh viên đại học, học viên cao học, luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các công trình nghiên cứu từ cơ sở, cấp huyện, tỉnh, nhà nước, bộ ngành ... Đặc biệt nó rất cần thiết cho việc viết và xuất bản báo, sách trong nước và quốc tế. Vì vậy, phân tích số liệu nghiên cứu nông lâm nghiệp, môi trường và xã hội học là thực sự cần thiết cho học sinh, sinh viên, và cán bộ ở nhiều trường, nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các bạn hãy chọn một trong các mục sau để xem chi tiết:

Lưu ý: Trong link học thử có tất cả các thông tin các bạn cần như học thế nào? học lâu không? học lúc nào? học cái gì? học phí bao nhiêu? thời gian học thế nào? học có dễ hiểu không?

- Link học thử lớp phân tích số liệu nghiên cứu nông lâm nghiệp, môi trường, kinh tế và xã hội học bằng Spss (hãy chạm hoặc click vào đây để xem chi tiết!)

- Bộ tài liệu sử dụng cho lớp phân tích số liệu nghiên cứu nông lâm nghiệp, môi trường, kinh tế và xã hội học bằng Spss (hãy chạm hoặc click vào đây để xem chi tiết!)

Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Bùi Mạnh Hưng, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

- Email: hungbm@vnuf.edu.vn hoặc bmhvnuf@gmail.com

- Điện thoại & Zalo: 0981 311 211

- Facebook: click vào đây!

- Youtube: HB_TV