Thông tin lớp học Mapinfo và Qgis

Hiện nay, thầy có tổ chức 2 lớp học trực tuyến cho người vừa làm vừa học, hoặc cho các bạn đang đi học đại học để học thêm về xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Mapinfo và Qgis. Trong đó Qgis là phần mềm rất mới, nhưng rất mạnh, nó có thể làm cả bản đồ vector truyền thống như Mapinfo và có thể phân tích ảnh vệ tinh, quản lý bản đồ ở dạng Raster (ảnh vệ tinh).

Xây dựng và quản lý bản đồ số sẽ cực kỳ cần thiết cho công việc của sinh viên lâm nghiệp, môi trường, nông nghiệp sau khi ra trường. Cho các bạn đang làm và có ý định làm kiểm lâm, quỹ phát triển rừng tại các tỉnh, huyện, xã, các bạn làm lâm nghiệp, bảo tồn ở các vườn quốc gia, khu bảo tồn, các công ty lâm nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, trường đại học...

Các bạn hãy chọn một trong các mục sau để xem chi tiết:

Lưu ý: Trong link học thử có tất cả các thông tin các bạn cần như học thế nào? học lâu không? học lúc nào? học cái gì? học phí bao nhiêu? thời gian học thế nào? học có dễ hiểu không?

1. Link học thử và bộ tài liệu cho lớp Mapinfo trực tuyến:

- Link học thử lớp Mapinfo (hãy chạm hoặc click vào đây để xem chi tiết!)

- Bộ tài liệu sử dụng cho lớp Mapinfo (hãy chạm hoặc click vào đây để xem chi tiết!)

2. Link học thử và bộ tài liệu cho lớp Qgis trực tuyến:

- Link học thử lớp Qgis (hãy chạm hoặc click vào đây để xem chi tiết!)

- Bộ tài liệu sử dụng cho lớp Qgis (hãy chạm hoặc click vào đây để xem chi tiết!)

Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Bùi Mạnh Hưng, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

- Email: hungbm@vnuf.edu.vn hoặc bmhvnuf@gmail.com

- Điện thoại & Zalo: 0981 311 211

- Facebook: click vào đây!

- Youtube: HB_TV