Hướng dẫn sa hình

Để xem video hướng dẫn các bài thi trong phần sa hình các anh chị em xem trong video dưới đây:

Bài thi sa hình cho hạng B1 (Số tự động)

Bài thi sa hình cho hạng B2 (Số sàn)

Bài thi sa hình cho hạng C (Xe tải)