Web học tiếng Trung

Các trang web học tiếng Trung Quốc

Các bạn có thể học tiếng Trung trên các trang web sau:
+ Các trang web học tiếng Trung = tiếng Việt:
http://www.tiengnuocngoai.com/vietSens.asp
http://diendanhanngu.com/default.asp
http://lopngoaingu.com/all-country/chinese/index.htm
http://gdptquocan.org/?type=files&pa...earn%20Chinese
http://vietnamese.cri.cn/

+Các trang web học tiếng Trung = tiếng Anh:
http://www.chinapage.com
http://www.hanyu.com.cn
http://www.zhongwen.com
http://www.livemocha.com/learn/view/l:6/n:0
www.chinese-tools.com/
http://www.csulb.edu/~txie/online.htm
http://chinesepod.com/
http://www.clavisinica.com/
http://www.studypond.com/index.aspx
http://my.ezychinese.com/
http://www.csulb.edu/~txie/ccol/content.htm

+Nghe nhạc và xem phim Hán ngữ:
http://www.vod588.com/
http://www.9070.com/
http://www.ssjj.com/
http://www.baidu.com

Nguồn tài liệu trên:
http://my.opera.com/luclam/blog/show.dml/2286202
Xem ngày 6/6/2010Các bạn có thể học tiếng Trung trên các trang web sau:
+ Các trang web học tiếng Trung = tiếng Việt:
+Các trang web học tiếng Trung = tiếng Anh:

+Nghe nhạc và xem phim Hán ngữ:


Trang này dạy viết chữ Hán:
 Nguồn tài liệu trên:
http://www.uevf.net/forum/showthread.php?3406-Cac-trang-web-hoc-tieng-Trung-Quoc
Xem ngày 6/6/2010
 
Đây là trang từ điển tiếng Trung, có phiên âm và hướng dẫn cách viết, cả cách gõ tiếng Trung cho những máy không cài đặt phần mềm gõ tiếng Trung. (Bạn cũng có thể dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại)
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=translate


Một trang web từ điển tiếng Trung rất hay nữa là: It's more than a dictionary, bạn có thể add vào MSN để tra từ mới trong khi chat;
http://www.nciku.com/?gclid=CLii9PnsxpICFQ8ZewodzjHcbQ#

Trang dưới đây cung cấp cho bạn nhiều thông tin, bạn có thể tìm rất nhiều người bạn Trung quốc ở đây để có thể trao đổi ngôn ngữ và văn hóa.

http://www.publicchinese.com/
http://zhongwen.com/

Còn đây là các trang khác:

http://www.clearchinese.com/mp3-lessons/elementary/index.htm
http://vietnamese.cri.cn/newvn/xhy.htm
http://www.chinese-tools.com/learn/chinese
http://pinyinpractice.com/wangzhi/
http://www.youtube.com/watch?v=ovfaYpeejak
http://www.hanyuwang.com/en/default.asp
http://www.world-forum.cn/bbs/
http://www.mandarintools.com/

 

Comments