Web download video từ youtube

Đây là trang giúp bạn có thể download các video từ youtube hoặc từ bất kỳ một địa chỉ web nào. Đây cũng là trang giúp bạn có thể download bất kỳ tài liệu nào từ một web nào đó và có thể lưu dưới nhiều dạng file khác nhau:

- Copy và paste đường dẫn của một video nào đó trên youtube, hoặc đường link của bất kỳ file nào rồi paste vào "URL" ở Step 1, sau đó chọn loại file muốn chuyển thành ở Step 2, tiếp đó gõ địa chỉ E-mail của bạn vào Step 3 và cuối cùng Click vào nút "Convert" ở Step 4. Vậy là xong!!!

- Mở hòm thư e-mail của mình ra sẽ thấy một đường link, bạn click vào đó là download được file đã chuyển đổi.
Comments