Video clip forestry.tk

 Clip giới thiệu về trường ĐH Lâm nghiệp
Nguồn: user ninhbinhquetoi1990, youtube.com
 Clip giới thiệu về trường cao đẳng cộng động Hà tây
Nguồn: user XuanKhuong08, youtube.com
 ====================================== =======================================
 Sinh viên lớp 52a Lâm học
Nguồn: admin Hà Thọ, youtube.com
 Clip vui cười, tác giả Hưng Bùi
Tác giả: Hưng Bùi
 ===================================================================================
 Clip về trường và sinh viên lớp 51nlkh (phần 1)
Nguồn: lớp 51nlkh và youtube.com
Clip về trường và sinh viên lớp 51nlkh (phần 2)
Nguồn: lớp 51nlkh và youtube.com
 ============================================ ============================================
Clip về trường và sinh viên lớp 51nlkh (phần 3)
Nguồn: lớp 51nlkh và youtube.com
 
 ============================================ ==============================================

Comments