Từ điển hình ảnh

Chào các bạn, đây là trang cung cấp từ điển bằng hình ảnh. Loại từ điển này dễ học, dễ nhớ vì chú thích bằng hình ảnh. Bạn có thể chọn lĩnh vực, rồi chọn hình ảnh, bạn sẽ học được nhiều từ chuyên ngành khác nhau.
Thân ái Hưng Bùi


Muốn mở từ điển hình ảnh xin hãy click vào đây !

Comments