Tin tức‎ > ‎

Tài liệu và số liệu cho khóa học phân tích thống kê số liệu nghiên cứu Nông Lâm, Môi trường và Kinh tế/Data and documents for Statistical data analysis course for Forestry, Agriculture, Environment and Economics

đăng 18:10, 26 thg 8, 2019 bởi Kênh Học Tập Và Giải Trí HB   [ đã cập nhật 18:11, 26 thg 8, 2019 ]
(English is below)
Gửi các bạn,
Để phục vụ cho khóa học phân tích thống kê số liệu nghiên cứu, số liệu luận văn, luận án sử dụng Excel trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, Môi trường và Kinh tế, các bạn hãy tải các tài liệu sau:
1. Tệp số liệu, click vào đây!
2. Tệp số liệu phân tích phương sai (sẽ được tải lên sau).
Mọi ý kiến trao đổi xin gửi về email: bmhvnuf@gmail.com
Hoặc trao đổi trực tuyến tại đây!
Thân ái
TS. Bùi Mạnh Hưng
---------------------------------------------------------------------
Dear friends,
To serve the course of statistical analysis of research data, dissertation data, thesis using Excel in the field of Agriculture, Forestry, Environment and Economics, please download the following documents:
1. Data file, click here!
2. Analysis of Variance data file (will be uploaded later).
Any comments please send to email: bmhvnuf@gmail.com
Regards,
Dr. Hung Bui
Comments