Tin tức‎ > ‎

Bộ tài liệu cho lớp Sử dụng Mapinfo để xây dựng và quản lý bản đồ số cho quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững miễn phí online/Documents for Mapinfo using class to build and manage digital maps for sustainable natural resource management (free online) ... Chi tiết!/Read more!

đăng 02:17, 5 thg 8, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 02:22, 5 thg 8, 2019 ]
Để phục vụ cho lớp online miễn phí về sử dụng Mapinfo để xây dựng và quản lý bản đồ số. Các bạn tải các tài liệu như sau:
Documents for the class:
1. Bộ tài liệu dùng cho lớp học (bắt buộc phải download) click vào đây để tải về!Necessary documents click to download!
2. Bộ cài Mapinfo/Mapinfo installation files:
  + Bộ cài Mapinfo 15.0: click vào đây để tải về!/ Mapinfo 15.0, click to download!
  + Bộ cài Mapinfo 11.5: click vào đay để tải về!/Mapinfo 11.0, click to download!
3. Bộ font chữ tiếng việt để hỗ trợ gõ tiếng việt cho Mapinfo: click vào đây để tải về! (only for Vietnamese)
4. Các tools để chạy trong Mapinfo/ Necessary tools: (Email me to understand which tools you need (hungbm@vnuf.edu.vn)
Các tools cần thiết sẽ được tải lên sau trong quá trình học.
Mọi ý kiến trao đổi trực tuyến tại đây! / Comments, please click here!
Hoặc email về địa chỉ: hungbm@vnuf.edu.vn / Or email me using my address: hungbm@vnuf.edu.vn
Thân ái/ Regards
TS. Bùi Mạnh Hưng/ Dr. Hung Bui
Comments