Tin tức

Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo cho chi cục kiểm lâm Sơn La ... Chi tiết!

đăng 18:59, 5 thg 12, 2019 bởi Hung Bui Vlog

Từ ngày 22-30/11/2019, tại chi cục kiểm lâm Sơn La, thành phố Sơn La đã tổ chức lớp tập huấn và học tập về xây dựng và quản lý bản đồ số tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo cho các học viên và cán bộ quan tâm. Lớp học do TS. Bùi Mạnh Hưng, phó trưởng khoa Lâm học, trực tiếp giảng dậy.
       Các học viên là các cán bộ lâm nghiệp và kiểm lâm của chi cục kiểm lâm Sơn La, các hạt kiểm lâm và khu bảo tồn trong địa bàn Sơn La.
       Các học viên đã được thầy Bùi Mạnh Hưng trực tiếp lên lớp giảng dậy các nội dung về xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo. Trong đó, Qgis là một phần mềm rất mới và đang được triển khai đưa vào lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm một cách mạnh mẽ. Đây là một phần mềm mạnh, miễn phí và mã nguồn mở. Một trong những công cụ rất cần thiết đã được thầy Bùi Mạnh Hưng giảng dậy.
       Các học viên trong lớp đã thành thạo các nội dung, kỹ thuật từ cơ bản như: quét bản đồ, tải ảnh vệ tinh, đăng ký tọa độ cho ảnh bản đồ, số hóa và tách các lớp thông tin bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu cho các lớp bản đồ, tạo bản đồ chuyên đề, truy vấn và cập nhật dữ liệu, in ấn và biên tập bản đồ. Ngoài ra, học viên còn thành thạo các kỹ thuật nâng cao như: tạo bản đồ lăng trụ, tạo bản đồ không gian, chuyển cở sở dữ liệu từ Qgis và mapinfo sang các phần mềm khác và ngược lại, sử dụng các tools, chuyển hệ tọa độ trong cả Qgis và Mapinfo. Đồng thời học viên cũng được học về cách chuyển dữ liệu từ máy GPS vào Qgis, lấy tọa độ tại bất kỳ điểm nào trên mạng (không phải đi thực địa) rồi cho vào máy tính, các ứng dụng gis như biến động rừng, phân cấp cháy rừng, quy hoạch vùng thích hợp cho gây trồng các loài cây...
         Kết thúc khóa học, tất cả các học viên đã hoàn toàn tự tin trong việc sử dụng Qgis và Mapinfo cho công việc và học tập. Các học viên đã được nhận chứng chỉ của trường ĐHLN và kết quả đạt loại giỏi và xuất sắc.
        Mọi chi tiết liên quan đến khóa học hoặc tổ chức các khóa học tương tự, xin liên hệ:
- TS. Bùi Mạnh Hưng, Phó trưởng khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
- ĐT và Zalo: 0981  311  211
- Facebook: Hưng Bùi
- Kênh youtube: Hung Bui Vlog
- Email: hungbm@vnuf.edu.vn hoặc bmhvnuf@gmail.com
Sau đây là một số bức ảnh về khóa học:

Bộ tài liệu cho lớp tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên bằng Mapinfo và QGIS tại Sơn La ... Chi tiết!

đăng 02:36, 22 thg 11, 2019 bởi Hung Bui Vlog

Để phục vụ cho lớp học xây dựng và quản lý thông tin bản đồ số bằng Mapinfo và QGIS, các bạn hãy download các tài liệu sau để về máy tính của mình.
Các tài liệu thường ở dạng file nén (*.rar). Các bạn cứ tải về và để đó, thầy sẽ cung cấp password và hướng dẫn cách làm chi tiết ở trên lớp.
Khi tải các tài liệu trên trang Mega, phải tạo tài khoản (miễn phí) trên Mega trước, rồi login vào và download tài liệu.
Các tài liệu cần download như sau:
1. Bộ tài liệu dùng cho lớp học (bắt buộc phải download): click vào đây để tải về!
2. Bộ cài phần mềm Mapinfo và Qgis (nếu chưa có phần mềm Mapinfo và Qgis trong máy thì bắt buộc phải download về)
  + Bộ cài Mapinfo 15.0: click vào đây để tải về!
  + Bộ cài Mapinfo 11.5: click vào đay để tải về!
  + Bộ cài Qgis 3.4 cho win 8, 10, win 7 64 bit: click vào đay để tải về!
  + Bộ cài Qgis 3.4 cho win 7 32 bit: click vào đay để tải về!
3. Bộ font chữ tiếng việt để hỗ trợ gõ tiếng việt cho Mapinfo: click vào đây để tải về!
4. Các tools để chạy trong Mapinfo:
DANH SÁCH CÁC CÔNG CỤ
Mọi ý kiến trao đổi trực tuyến tại đây!
Hoặc email về địa chỉ: hungbm@vnuf.edu.vn
Thân ái
TS. Bùi Mạnh Hưng

All documents and presentation requirements for Module: "Forest inventory and biomass", summer training course. Read more!

đăng 01:47, 17 thg 9, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 23:21, 18 thg 9, 2019 ]

Dear Students,
I want to provide you all documents for my muodule: "Forest inventory and biomass"
Please download and save them into your laptop for uses.
1. Lecture notes:
2. Excel data file to practise data analysis, to download please click here!
3. SPSS 20 setup file, to download, please click here! (It will open goolg drive, then you click on download button)
4. A sheet for field data collection. I will print them out and give to you. If you want to see and download, please click here!
5. Presentation requirements for groups:
- Each group must prepare a powerpoint presentation for 20-30 minutes. You must send that ppt file to my email: hungbm@vnuf.edu.vn to check plagiarism.
- Each group must divide duty for every member. I mean every member in your group must speak and present something.
- Required contents for the presentation:
  + Title of your presentation: you must think and give a title for your presentation.
  + Your group member information.
  + Natural conditions in your plot area (search on the internet, or go to the library to get some information).
  + Introduction about your work, about your plot, your research.
  + Method: Present data conllection methods you used in the forest, used tools (take photos of tools), showing field pictures .....
  And you must present data analysis methods. Which statistics you use to analyze your data....
  + Result and discussion: Present your raw data, then your analyzed results, and add some discussion and comparison with other research you can find on the internet
   Then you can propose some silvicultural treatment should be apply there: like enrichment planting or thinning or clearance ....
  + Conclusion.
If you want to know who to write a scientific documents, please clikc here!
6. Assessment criteria
- Good data.
- Good analyzed results.
- Good discussion.
- Good English.
- Good presentation skills.
- Good powerpoint file.
- Good working group skills.
======> Full mark :).
Thank you very much and if you need to discuss and comment, please send me email via: hungbm@vnuf.edu.vn
Or you can discuss online by clicking here!
Regards,
Hung
Tài liệu và số liệu cho khóa học phân tích thống kê số liệu nghiên cứu Nông Lâm, Môi trường và Kinh tế/Data and documents for Statistical data analysis course for Forestry, Agriculture, Environment and Economics

đăng 18:10, 26 thg 8, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 18:11, 26 thg 8, 2019 ]

(English is below)
Gửi các bạn,
Để phục vụ cho khóa học phân tích thống kê số liệu nghiên cứu, số liệu luận văn, luận án sử dụng Excel trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, Môi trường và Kinh tế, các bạn hãy tải các tài liệu sau:
1. Tệp số liệu, click vào đây!
2. Tệp số liệu phân tích phương sai (sẽ được tải lên sau).
Mọi ý kiến trao đổi xin gửi về email: bmhvnuf@gmail.com
Hoặc trao đổi trực tuyến tại đây!
Thân ái
TS. Bùi Mạnh Hưng
---------------------------------------------------------------------
Dear friends,
To serve the course of statistical analysis of research data, dissertation data, thesis using Excel in the field of Agriculture, Forestry, Environment and Economics, please download the following documents:
1. Data file, click here!
2. Analysis of Variance data file (will be uploaded later).
Any comments please send to email: bmhvnuf@gmail.com
Regards,
Dr. Hung Bui

All documents for "Introductory statistics" course, 62 advanced training curriculum ... Read more!

đăng 03:31, 12 thg 8, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 19:46, 31 thg 10, 2019 ]

Dear 62 Advanced Training Curriculum Students,
Here are all documents for "Introductory statistics" course.
I want you to download all of them and save in your laptops' drives to study and prepare for exams.
They are winrar files. They are protected by a password. I will provide you the password in the class.
To download, please click on the document you need, and then may be click on "Download".
Documents include:
1. Lecture notes (will be continued every week):
+ Chapter I: Descriptive statistics.
+ Chapter II: Estimation theory.
+ Chapter III: Frequency distribution modeling. (Coming soon)

4. Softwares to use:
Stata 14.2

5. Exercises (updated 1/11/2019)
To download, click here!

6. Additional supporting documents for scientific report writing
+ Writing a Scientific Report instruction: Introduction, Method, Result, Discussion...
If you want to discuss me or give comments online, please click here!
If you want to ask me something directly, please make an appointment by emailing me: hungbm@vfu.edu.vn
And then come and see me at my office: Room 217, A1 building.
If you want to watch some free videos about Mapinfo, Arcgis, Landsat images, Statistics, please go to my Youtube channel:
Hưng Bùi Vlog
Best regards,
Dr. Hung Bui

Bộ tài liệu cho lớp Sử dụng Mapinfo để xây dựng và quản lý bản đồ số cho quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững miễn phí online/Documents for Mapinfo using class to build and manage digital maps for sustainable natural resource management (free online) ... Chi tiết!/Read more!

đăng 02:17, 5 thg 8, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 02:22, 5 thg 8, 2019 ]

Để phục vụ cho lớp online miễn phí về sử dụng Mapinfo để xây dựng và quản lý bản đồ số. Các bạn tải các tài liệu như sau:
Documents for the class:
1. Bộ tài liệu dùng cho lớp học (bắt buộc phải download) click vào đây để tải về!Necessary documents click to download!
2. Bộ cài Mapinfo/Mapinfo installation files:
  + Bộ cài Mapinfo 15.0: click vào đây để tải về!/ Mapinfo 15.0, click to download!
  + Bộ cài Mapinfo 11.5: click vào đay để tải về!/Mapinfo 11.0, click to download!
3. Bộ font chữ tiếng việt để hỗ trợ gõ tiếng việt cho Mapinfo: click vào đây để tải về! (only for Vietnamese)
4. Các tools để chạy trong Mapinfo/ Necessary tools: (Email me to understand which tools you need (hungbm@vnuf.edu.vn)
Các tools cần thiết sẽ được tải lên sau trong quá trình học.
Mọi ý kiến trao đổi trực tuyến tại đây! / Comments, please click here!
Hoặc email về địa chỉ: hungbm@vnuf.edu.vn / Or email me using my address: hungbm@vnuf.edu.vn
Thân ái/ Regards
TS. Bùi Mạnh Hưng/ Dr. Hung Bui

Câu hỏi chuyên đề và tài liệu cho lớp cao học 26 A,B Lâm học ... Chi tiết!

đăng 01:25, 6 thg 6, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 01:29, 6 thg 6, 2019 ]

Gửi các anh chị em lớp cao học 26 A,B học tập môn Viễn thám và GIS trong lâm nghiệp mà thầy lên lớp.
Thầy gửi các em các tài liệu sau:
1. Câu hỏi làm chuyên đề: Muốn tải xin click vào đây! (Sau đó chọn click here to download attachment)
Các anh chị nhớ chọn đúng chuyên đề mà thầy đã phân công, cùng với huyện mà mình đã chọn.
- Các anh chị em nhớ là Báo cáo phần lý thuyết phải viết bằng tay, phần bản đồ phải in màu trên khổ A4 hoặc A5, nhớ gửi cả ID của ảnh cho thầy.
- Hạn cuối nộp là 22/6, nhưng do mấy hôm thầy bận chưa up được câu hỏi cho anh chị nên có thể lùi thời gian nộp bài được, nhưng 2 lớp trưởng phải thống nhất, rồi điện hoặc email cho thầy. Chú ý thời gian nghỉ hè đấy.
- Các anh người Lào nếu cần thầy phù đạo thêm thì đăng ký lịch hẹn và lên phòng thầy chỉ thêm cho.
- Nhớ sử dụng password thầy đã cung cấp trên lớp để giải nén tài liệu.
2. Bài giảng các chương:
- Phần 1: Phần GIS muốn tải xin click vào đây! (Sau đó chọn click here to download attachment)
- Phần 2: Phần viễn thám muốn tải xin click vào đây(Sau đó chọn click here to download attachment)
Mọi ý kiến có thể trao đổi nhắn tin trực tuyến tại đây.
Hoặc email về địa chỉ: hungbm@vnuf.edu.vn
Thân ái, thầy Bùi Mạnh Hưng

LẬP DANH SÁCH HỌC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẢN ĐỒ VECTOR VÀ RASTER BẰNG QGIS (CÁC BẠN PHẢI ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ) ... CHI TIẾT!

đăng 20:29, 1 thg 5, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 20:30, 1 thg 5, 2019 ]

CÁC BẠN PHẢI ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ
Thể theo nguyện vọng của nhiều bạn sinh viên, kiểm lâm muốn học về QGIS. Nay thầy sẽ giảng QGIS cho các em.
Thầy cần biết bao nhiêu bạn muốn học trước khi mở lớp, nên các em nào muốn học thì đăng ký.
Nhưng các em phải đọc kỹ những điều sau đây trước khi đăng ký:
- Thời gian học: Liên tục từ 5-7 ngày. Thời gian học sẽ dài hơn Mapinfo, bởi QGIS rất mạnh và nhiều nội dung.
- Địa điểm: Phòng 201 (tầng hai trung tâm đào tạo và du học (cổng phụ, cạnh trạm xá trường)
- Học phí: 1.5 triệu đồng.
 (Học phí sẽ đắt hơn Mapinfo bởi vì QGIS sẽ rất nhiều nội dung phải học. Mapinfo chỉ làm được bản đồ dạng Vector, nhưng QGIS sẽ làm bản đồ ở cả hai dạng Vector và Raster.)
Các em đăng ký bằng cách điền đầy đủ các thông tin vào các câu hỏi dưới đây. Thầy nhờ các em thông báo tới các bạn khác biết thông tin hộ thầy.
Mọi thông tin, câu hỏi thắc mắc khác xin gửi về email: hungbm@vnuf.edu.vn   hoặc   gọi điện theo số:   0981 311 211
Thân ái, thầy Hưng

Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis (dự kiến khai giảng: tháng 3 hoặc đầu tháng 4) ... Chi tiết!

đăng 04:48, 5 thg 3, 2019 bởi Hung Bui Vlog   [ đã cập nhật 20:18, 1 thg 5, 2019 ]

Thể theo nguyện vọng của các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh k60, căn cứ vào kế hoạch công tác của thầy. Nay thầy sẽ khai giảng 01 lớp học về Mapinfo và GIS:
- Thời gian dự kiến: Tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng 201 (tầng hai trung tâm đào tạo và du học (cổng phụ, cạnh trạm xá trường)
- Lớp sẽ được học liên tục trong vòng 4-6 ngày (tùy vào tốc độ học của lớp để đảm bảo chất lượng đào tạo).
Các em đăng ký bằng cách điền đầy đủ các thông tin vào các câu hỏi dưới đây. Thầy nhờ các em thông báo tới các bạn khác biết thông tin hộ thầy.
Mọi thông tin, câu hỏi thắc mắc về học phí, thời gian học, chứng chỉ ... xin gửi về email: buimanhhungvfu@gmail.com   hoặc   gọi điện theo số:   0981 311 211
Thân ái, thầy Hưng

Fieldwork on Luot mountain for master students ... Read more!

đăng 02:25, 30 thg 11, 2018 bởi Hung Bui Vlog

Dear Master students,
I want to send you some information for the fieldwork and data collection on Luot mountain.
- The class will be divided into 4 groups. Each groups will have a measurement tape, a cliper, a Blumleise.
- Each group will set up 2 plots. 1 plot close to the first intersection and 1 plot in the top of the moutain.
- The plot size is 1000 m2 (40m x 25m).
- You must measure: DBH, total height, commercial height, crown width, quality. If you do not understand how to measure, please ask me. Tomorrow I will show you in the class room.
- You must take a lot of photos when you do measurements in the forests. Please take landscape photos (not portrait photos).
- Students must wear field closthes, wear shoes and prepare some water, food and other things if you need.
- I will see you and give some instructions at 8:00, G2 building and then you can go to the forest.
- Please be safe in the forest: do not play, do not hurt other, becarefull with spiders, snakes and so on.
Additional supporting documents for scientific report writing
- If you need anything, please call me: 0981 311 211.
- Good luck and enjoy the fieldtrip.

1-10 of 28