Tin tức

Fieldwork on Luot mountain for master students ... Read more!

đăng 02:25, 30 thg 11, 2018 bởi Hưng Bùi

Dear Master students,
I want to send you some information for the fieldwork and data collection on Luot mountain.
- The class will be divided into 4 groups. Each groups will have a measurement tape, a cliper, a Blumleise.
- Each group will set up 2 plots. 1 plot close to the first intersection and 1 plot in the top of the moutain.
- The plot size is 1000 m2 (40m x 25m).
- You must measure: DBH, total height, commercial height, crown width, quality. If you do not understand how to measure, please ask me. Tomorrow I will show you in the class room.
- You must take a lot of photos when you do measurements in the forests. Please take landscape photos (not portrait photos).
- Students must wear field closthes, wear shoes and prepare some water, food and other things if you need.
- I will see you and give some instructions at 8:00, G2 building and then you can go to the forest.
- Please be safe in the forest: do not play, do not hurt other, becarefull with spiders, snakes and so on.
Additional supporting documents for scientific report writing
- If you need anything, please call me: 0981 311 211.
- Good luck and enjoy the fieldtrip.

Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis (dự kiến khai giảng 26-27/11) ... Chi tiết!

đăng 17:19, 7 thg 11, 2018 bởi Hưng Bùi

Thể theo nguyện vọng của các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh k60, căn cứ vào kế hoạch công tác của thầy. Nay thầy sẽ khai giảng 01 lớp học về Mapinfo và GIS:
- Thời gian dự kiến: 26-27/11/2018
- Địa điểm: Phòng 201 (tầng hai trung tâm đào tạo và du học (cổng phụ, cạnh trạm xá trường)
Các em đăng ký bằng cách điền đầy đủ các thông tin vào các câu hỏi dưới đây. Thầy nhờ các em thông báo tới các bạn khác biết thông tin hộ thầy.
Mọi thông tin, câu hỏi thắc mắc về học phí, thời gian học, chứng chỉ ... xin gửi về email: buimanhhungvfu@gmail.com   hoặc   gọi điện theo số:   0981 311 211
Thân ái, thầy Hưng

Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh tại Bình Dương (lớp giám sát công trình lâm sinh) ... Chi tiết!

đăng 21:02, 16 thg 10, 2018 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 21:09, 16 thg 10, 2018 ]

Từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 15/10/2018, thầy Bùi Mạnh Hưng, cùng các thầy cô khoa lâm học, trường Đại học lâm nghiệp đã mở lớp và tiến hành đào tạo lớp tứ vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh (lớp giám sát công trình lâm sinh) cho các học viên, cán bộ kiểm lâm của tỉnh Bình Dương. Các học viên đã được học tập các nội dung chính như sau:
Phần 1: Văn bản thể chế và các vấn đề xây dựng, đấu thầu
Bài 1: Luật đấu thầu
Bài 2: Luật xây dựng
Phần 2: Nội dung công tác giám sát thi công công trình chuyên ngành Lâm sinh
Bài 3: Giám sát kỹ thuật giống cây lâm nghiệp và vườn ươm
Bài 4: Giám sát kế hoạch điều tra, đánh giá lập địa, xây dựng bản đồ để quản lý các công trình lâm sinh.
Bài 5: Giám sát kỹ thuật lâm sinh
Bài 6: Giám sát kỹ thuật bảo vệ thực vật
Bài 7: Luật lâm nghiệp
Bài 8: Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020
Phân 3: Tham quan, thực hành, kiến tập, viết báo cáo
Sau lớp đào tạo, các học viên đã được nhận chứng chỉ của trường Đại học Lâm nghiệp và đạt kết quả tốt.
Mọi chi tiết liên quan đến khóa học hoặc tổ chức các khóa học tương tự tại các địa phương xin liên hệ:
TS. Bùi Mạnh Hưng
Bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, đại học lâm nghiệp
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
ĐT: 0981  311  211
Email: hungbm@vfu.edu.vn
Một số hình ảnh về lớp học

Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh (lớp giám sát công trình lâm sinh) tại Thái Bình ... Chi tiết!

đăng 21:00, 16 thg 10, 2018 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 21:09, 16 thg 10, 2018 ]

https://lh3.googleusercontent.com/iEFumjuBaoSJFFxHaFYaGU8oKdpzp1wlG9zsxPnXmP7S59EHEZg7NtGSSiJqBfZidRIgtNX3g8dkgE39FR9TH6u93_GG1pmxJbEbTxy1d6QPlWDZIvpL_Gr_pqsjw2a8smQnsFLhowKhzaGAqcYWae7LQFPq787NtNPatH_yySF0mwLf3scbnqA6EiVFQ-tnzm9wh__r7RrbmhhsqNGgJ3JZ8fCamCi-qE64eo8mbr2gQdsJ_h6_6j_sHGijDh7-gMaqQNz0jvORiV07DMY30d0994W_vbp92YLPwO87D-udExFgJ4NaDsVCsI3o4J_Q5juTKuexbctVwQArVNsqsF9oTA6TgVU7vFS_lHthi9IdvfTdZFxPoOp1opvbN_8O3Rrwvv26_iiemHhgjeP0gGWruOo25mZntAdQKq9eJheIoeKNwi4kzEuPajj4PqhNIbXUzMR_seWanSZVqdlsQrrJV6K5bwOtgnVCd0C6gQvl928Nf-yeLI0x9DaOHX_EY7Y_qbdCqM7u_03-LiQRGDT2SDKtBTGSE2dYlRng4PBSf0rxmZ4pPBTdcpfwIpA46z5UGLWGSmNjPgCDaehv5RCsOi9NN0zHA-_XrQWtKrPhceJL7RxvTFC8Ka3FnQ=w1184-h888-no
Từ ngày 11/6/2017 đến hết ngày 17/6/2017, thầy Bùi Mạnh Hưng, cùng các thầy cô khoa lâm học, trường Đại học lâm nghiệp đã mở lớp và tiến hành đào tạo lớp tứ vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh (lớp giám sát công trình lâm sinh) cho các học viên, cán bộ kiểm lâm của tỉnh Thái Bình. Các học viên đã được học tập các nội dung chính như sau:
Phần 1: Văn bản thể chế và các vấn đề xây dựng, đấu thầu
Bài 1: Luật đấu thầu
Bài 2: Luật xây dựng
Phần 2: Nội dung công tác giám sát thi công công trình chuyên ngành Lâm sinh
Bài 3: Giám sát kỹ thuật giống cây lâm nghiệp và vườn ươm
Bài 4: Giám sát kế hoạch điều tra, đánh giá lập địa, xây dựng bản đồ để quản lý các công trình lâm sinh.
Bài 5: Giám sát kỹ thuật lâm sinh
Bài 6: Giám sát kỹ thuật bảo vệ thực vật
Bài 7: Luật lâm nghiệp
Bài 8: Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020
Phân 3: Tham quan, thực hành, kiến tập, viết báo cáo
Sau lớp đào tạo, các học viên đã được nhận chứng chỉ của trường Đại học Lâm nghiệp và đạt kết quả tốt.
Mọi chi tiết liên quan đến khóa học hoặc tổ chức các khóa học tương tự tại các địa phương xin liên hệ:
TS. Bùi Mạnh Hưng
Bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, đại học lâm nghiệp
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
ĐT: 0981  311  211
Email: hungbm@vfu.edu.vn
Một số hình ảnh về lớp họcAll documents for "Introductory statistics" course, 61 advanced training curriculum ... Read more!

đăng 01:06, 11 thg 8, 2018 bởi Hưng Bùi

Dear 61 Advanced Training Curriculum Students,
Here are all documents for "Introductory statistics" course.
I want you to download all of them and save in your laptops' drives to study and prepare for exams.
They are winrar files. They are protected by a password. I will provide you the password in the class.
To download, please click on the document you need, and then may be click on "Download".
Documents include:
1. Lecture notes (will be continued every week):
+ Chapter I: Descriptive statistics.
+ Chapter II: Estimation theory.
+ Chapter III: Frequency distribution modeling. (Coming soon)

4. Softwares to use:
Stata 14

5. Exercises
To download, click here!

6. Additional supporting documents for scientific report writing
+ Writing a Scientific Report instruction: Introduction, Method, Result, Discussion...
If you want to discuss me or give comments online, please click here!
If you want to ask me something directly, please make an appointment by emailing me: hungbm@vfu.edu.vn
And then come and see me at my office: Room 217, A1 building.
Best regards,
Dr. Hung Bui

All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!

đăng 00:36, 11 thg 8, 2018 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 01:02, 11 thg 8, 2018 ]

Dear International Master Students,
Here are all documents for "Statistical data analysis" course.
I want you to download all of them and save in your laptops' drives to study and prepare for exams.
They are winrar files. They are protected by a password. I will provide you the password in the class.
To download, please click on the document you need, and then may be click on "Download".
Documents include:
1. Lecture notes (will be continued every week):
+ Chapter I: Descriptive statistics.
+ Chapter II: Estimation theory.
+ Chapter III: Frequency distribution modeling. (Coming soon)

4. Softwares to use:
+ Stata 14

5. Exercises
To download, click here!

6. Additional supporting documents for scientific report writing
+ Writing a Scientific Report instruction: Introduction, Method, Result, Discussion...
If you want to discuss me or give comments online, please click here!
If you want to ask me something directly, please make an appointment by emailing me: hungbm@vfu.edu.vn
And then come and see me at my office: Room 217, A1 building.
Best regards,
Dr. Hung Bui

Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo Điện Biên ... Chi tiết!

đăng 19:08, 21 thg 7, 2018 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 17:08, 11 thg 8, 2018 ]

       Trong tháng 7 năm 2018, tại chi cục Lâm nghiệp Điện Biên, thành phố Điện Biên đã tổ chức lớp tập huấn và học tập về xây dựng và quản lý bản đồ số tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo cho các học viên và cán bộ quan tâm. Lớp học do thầy Bùi Mạnh Hưng trực tiếp giảng dậy.
       Các học viên là các cán bộ lâm nghiệp và kiểm lâm của chi cục Lâm nghiệp, các hạt kiểm lâm và khu bảo tồn trong địa bàn Điện Biên.
       Các học viên đã được thầy Bùi Mạnh Hưng trực tiếp lên lớp giảng dậy các nội dung về xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo. Trong đó, Qgis là một phần mềm rất mới và đang được triển khai đưa vào lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm một cách mạnh mẽ. Đây là một phần mềm mạnh, miễn phí và mã nguồn mở. Một trong những công cụ rất cần thiết đã được thầy Bùi Mạnh Hưng giảng dậy.
       Các học viên trong lớp đã thành thạo các nội dung, kỹ thuật từ cơ bản như: quét bản đồ, tải ảnh vệ tinh, đăng ký tọa độ cho ảnh bản đồ, số hóa và tách các lớp thông tin bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu cho các lớp bản đồ, tạo bản đồ chuyên đề, truy vấn và cập nhật dữ liệu, in ấn và biên tập bản đồ. Ngoài ra, học viên còn thành thạo các kỹ thuật nâng cao như: tạo bản đồ lăng trụ, tạo bản đồ không gian, chuyển cở sở dữ liệu từ Qgis và mapinfo sang các phần mềm khác và ngược lại, sử dụng các tools, chuyển hệ tọa độ trong cả Qgis và Mapinfo.
         Kết thúc khóa học, tất cả các học viên đã hoàn toàn tự tin trong việc sử dụng Qgis và Mapinfo cho công việc và học tập. Các học viên đã được nhận chứng chỉ của trường ĐHLN và kết quả đạt loại giỏi và xuất sắc.
        Mọi chi tiết liên quan đến khóa học hoặc tổ chức các khóa học tương tự, xin liên hệ:
- TS. Bùi Mạnh Hưng
Phó trưởng ban tạp chí khoa học và Website, Đại học Lâm nghiệp
Hoặc Bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, Đại học Lâm nghiệp
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
- ĐT: 0981  311  211
- Email: hungbm@vfu.edu.vn
Sau đây là một số bức ảnh về khóa học

Bộ tài liệu cho lớp xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên bằng Mapinfo và QGIS tại Điện Biên ... Chi tiết!

đăng 02:37, 13 thg 7, 2018 bởi Hưng Bùi

Để phục vụ cho lớp học xây dựng và quản lý thông tin bản đồ số bằng Mapinfo và QGIS, các bạn hãy download các tài liệu sau để về máy tính của mình.
Các tài liệu thường ở dạng file nén (*.rar). Các bạn cứ tải về và để đó, thầy sẽ cung cấp password và hướng dẫn cách làm chi tiết ở trên lớp.
Khi tải các tài liệu trên trang Mega, phải tạo tài khoản (miễn phí) trên Mega trước, rồi login vào và download tài liệu.
Các tài liệu cần download như sau:
1. Bộ tài liệu dùng cho lớp học (bắt buộc phải download): click vào đây để tải về!
2. Bộ cài phần mềm Mapinfo và Qgis (nếu chưa có phần mềm Mapinfo và Qgis trong máy thì bắt buộc phải download về)
  + Bộ cài Mapinfo 15.0: click vào đây để tải về!
  + Bộ cài Mapinfo 11.5: click vào đay để tải về!
  + Bộ cài Qgis 2.18: click vào đay để tải về!
  + Bộ cài Qgis 3.0: click vào đay để tải về!
3. Bộ font chữ tiếng việt để hỗ trợ gõ tiếng việt cho Mapinfo: click vào đây để tải về!
4. Các tools để chạy trong Mapinfo:
DANH SÁCH CÁC CÔNG CỤ
Mọi ý kiến trao đổi trực tuyến tại đây!
Hoặc email về địa chỉ: hungbm@vfu.edu.vn
Thân ái
TS. Bùi Mạnh Hưng

Bộ tài liệu "Thống kê môi trường" cho sv ĐH Thành Tây (đã có bài tập ôn thi giữa kỳ) ... Chi tiết!

đăng 15:43, 12 thg 12, 2017 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 17:10, 2 thg 1, 2018 ]

Bài tập ôn thi giữa kỳ, các em click vào đây!
Gửi các em sinh viên học môn "Thống kê môi trường của Đại học Thành Tây.
Thầy gửi các em tài liệu để hỗ trợ việc học và ôn tập của các em, các em sẽ download các tài liệu sau:
1. Bài giảng, muốn download hãy click vào đây!
2. Bài tập các chương, muốn download hãy click vào đây!
3. Câu hỏi và bài tập ôn tập để ôn thi, muốn download hãy click vào đây!
Để phục vụ các bạn được tốt hơn, mọi ý kiến, góp ý xin gửi về email: hungbm@vfu.edu.vn
Hoặc trao đổi trực tuyến tại đây!
Thân ái, thầy Hưng Bùi

Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis ... Chi tiết!

đăng 01:27, 22 thg 11, 2017 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 17:19, 7 thg 11, 2018 ]

Thể theo nguyện vọng của các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh k60, căn cứ vào kế hoạch công tác của thầy. Nay thầy sẽ khai giảng 01 lớp học về Mapinfo và GIS:
- Thời gian dự kiến: 26-27/11/2018
- Địa điểm: Phòng 201 (tầng hai trung tâm đào tạo và du học (cổng phụ, cạnh trạm xá trường)
Các em đăng ký bằng cách điền đầy đủ các thông tin vào các câu hỏi dưới đây. Thầy nhờ các em thông báo tới các bạn khác biết thông tin hộ thầy.
Mọi thông tin, câu hỏi thắc mắc xin gửi về email: buimanhhungvfu@gmail.com   hoặc   gọi điện theo số:   0981 311 211
Thân ái, thầy Hưng

1-10 of 19