Thư viện sách ebook online 3

Sau một thời gian xây dựng và có sự đóng góp của các trường đại học, thư viện giáo trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoạt động, cung cấp nguồn tài liệu mở, phục vụ học tập. Hiện nay, thư viện này đã trở thành thư viên không thể thiếu được cho các sinh viên, giáo viên.

Website download với tốc độ nhanh, không cần đăng ký. Các bạn muốn download tài liệu trong lĩnh vực nào thì click chọn menu bên cạnh như: công nghệ thông tin, nông lâm ngư, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ... Các bạn có thể chọn các trang 1, 2, 3, 4 ... trong mục dưới cùng để tim được nhiều tài liệu hơn. Sau đó click vào tên giáo trình bạn muốn xem, rồi click vào nút "Download nội dung" để download tài liệu về
.
Comments