Thư viện sách ebook online 2

Chào các bạn, đây là thư viện sách online. Các bạn muốn download các sách trên trang này, các bạn phải đăng nhập vào.  Bạn sử dụng tên sau:

    - Username/email:    Forestry

    - Mật khẩu:               
Forestry.tk

Sau đó click vào nút "ĐĂNG NHẬP", rồi bạn click chọn lĩnh vực bạn quan tâm như: Lâm nông nghiệp, công nghệ, ngoại ngữ ở bên cạnh ..... để download tài liệu. Tuy nhiên bạn phải chờ khoảng 25 giây để download, vì bạn đang sử dụng dịch vụ miễn phí.
Comments