Thư viện sách ebook online 1

Chào các bạn, đây là thư viện sách online. Các bạn muốn download các sách trên trang này, các bạn phải đăng nhập vào.  Bạn sử dụng tên sau:

    - Đăng nhập:    Forestry.tk

    - Mật khẩu:      
Forestry.tk

Sau đó click vào nút "ĐĂNG NHẬP", rồi bạn click chọn lĩnh vực bạn quan tâm như: Lâm nông nghiệp, công nghệ thông tin, ngoại ngữ ở bên dưới ..... để download tài liệu. Tuy nhiên bạn chỉ có thể download 3 quyển sách một ngày mà thôi.

Comments