Thông tin tài liệu miễn phí

Đây là trang tập hợp các tài liệu miễn phí từ các nguồn khác nhau trên mạng.
Bản quyền được giữ nguyên sau khi độc giả click chọn các đường link dưới đây.
Mọi trao đổi trực tuyến xin gửi tại đây!

free webpage hit counter
Chủ đề#
picture for subcategory Tin Học - Ngoại Ngữ5
picture for subcategory Khoa Học Cơ Bản - Chính Trị3
picture for subcategory Nông - Lâm Nghiệp8
picture for subcategory Kinh Tế - Tài Chính - Kế Toán15
picture for subcategory Công Nghiệp - Kiến Trúc - Nội Thất2
picture for subcategory Quản Lý Tài Nguyên Rừng - Môi Trường6
picture for subcategory Nghiên Cứu Khoa Học2
picture for subcategory Luận Văn Thạc Sỹ5
picture for subcategory Đề Tài Đại Học - Cao Đẳng3
picture for subcategory Chủ Đề Khác5

Ký hiệu

Tên môn học

Tên tài liệu

Tác giả

Download

 CSKT-01 Tài liệu tham khảo Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng GS. TS. Nguyễn Đức Thiềm 
 CSKT-02 Tài liệu tham khảo Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép GS. Nguyễn Đình Cống 
 CSKT-03 Tài liệu tham khảo Kết cấu bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa TS. Phạm Thanh Đạm 
 CSKT-04 Tài liệu tham khảo  Kết cấu bê tông cốt thép 2 - Cấu kiện nhà cửa Võ Bá Tầm 
 CSKT-05 Tài liệu tham khảo   Kết cấu bê tông cốt thép 3 - Các cấu kiện đặc biệt Võ Bá Tầm 
 CSKT-06 Tài liệu tham khảo   Kết cấu bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa 
(Tái bản)
 TS. Phạm Thanh Đạm 
 CSKT-07 Tài liệu tham khảo  Khung bê tông cốt thép TS. Trịnh Kim Đạm 
 CSKT-08 Tài liệu tham khảo  Nguyên lý thiết kế chế tạo các công trình kiến trúc

 Phan Tuấn Hài
Võ Đình Diệp
Cao Xuân Lương

 
 CSKT-09 Tài liệu tham khảo  Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - Nhà ở và nhà công cộng PGS. TS Nguyễn Đức Thiềm 
 CSKT-10 Tài liệu tham khảo Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

 TS. Phạm Minh Hà

TS. Đoàn Tuyết Ngọc

 
Comments