Tên miền của trang web

Website này đã được đăng ký và sử dụng 2 tên miền miễn phí đó là:
Forestry.tk   và    Lamnghiep.tk

Các bạn có thể sử dụng một trong 2 tên miền rút gọn này để truy cập.
Website tuân thủ tuyệt đối mọi quy định dịch vụ của chính phủ Tokenau về sử dụng 2 tên miền này.
Comments