Tập hợp đề thi tiếng Trung

Tập hợp đề thi Đại học tiếng Trung các năm.

Mã đề 298 :
DeTrungDCt_M298.pdf

Mã đề 357 DeTrungDCt_M357.pdf

Mã đề 413 DeTrungDCt_M413.pdf

Mã đề 602 DeTrungDCt_M602.pdf

Mã đề 864 DeTrungDCt_M864.pdf

Mã đề 971 DeTrungDCt_M971.pdf

Đáp án DaTrungDCt.pdf

Tiện thể mình up lên các đề thi ĐH của những năm Từ 2002 đên 2006 . các bạn tham khảo nha!

năm 2002 2002.pdf

năm 2003 2003.pdf

năm 2004 2004.pdf

năm 2005 2005.pdf

năm 2006 DeTrungCt.pdf

Nguồn: dantienganh.com
Xem ngày: 22/9/2010

Comments