Tài liệu Lâm + Nông nghiệp

Bạn có thể chọn các nội dung chính ở bên dưới, muốn download tài liệu về thì click vào nút "Tiếng việt" màu xanh.
 

Phương pháp Khuyến nông và các vấn đề về Cơ quan, Tổ chức  
Phương pháp Khuyến nông  

Sổ tay Khuyến Nông

Tiếng Việt

Sổ tay Lưu giữ và Sử dụng Kiến thức

Tiếng Việt

Đào tạo Khuyến Nông - Lâm

Tiếng Việt

Lập kế hoạch dự án - Hướng dẫn dành cho cán bộ phát triển nông thôn.

Tiếng Việt & Tiếng Anh

Lập kế hoạch khuyến nông

Tiếng Việt

Phương pháp có sự tham gia trong tập huấn - Quyển 2: Tài liệu dành cho học viên

Tiếng Việt

Phương pháp khuyến nông cho người nghèo

Tiếng Việt

Phương pháp Đánh giá Nông thôn có Người dân Tham gia (PRA) trong Hoạt động Khuyến Nông- Khuyến Lâm

Tiếng Việt

Phương pháp tổ chức một cuộc họp

Tiếng Việt & Tiếng Anh

Kỹ năng điều hành cuộc họp lập kế hoạch

Tiếng Việt

Kỹ năng điều khiển cuộc họp theo phương pháp có sự tham gia (Tài liệu hướng dẫn cho người điều khiển các cuộc họp nông dân)

Tiếng Việt

Tổ chức mô hình trình diễn và tham quan học tập - Quyển 2: tài liệu dành cho học viên

Tiếng Việt

Hội thảo quốc gia về khuyến nông và khuyến lâm

Tiếng Việt

Khuyến nông Thái Nguyên với sự tham gia của nông dân

Tiếng Việt

Báo cáo kinh nghiệm hoạt động khuyến nông đến nông dân nghèo và nông dân Khơme xã Ngũ lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Tiếng Việt

Cuộc họp xây dựng kế hoạch xã Yên Phương

Tiếng Việt

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và trồng cây cộng đồng. Quyển A - Hướng dẫn sử dụng.

Tiếng Anh

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và trồng cây cộng đồng. Quyển B - Giới thiệu xác định mục đích của bạn

Tiếng Anh

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và trồng cây cộng đồng. Quyển C - Giai đoạn 1: Đánh giá tình huống hiện tại

Tiếng Anh

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và trồng cây cộng đồng. Quyển D - Giai đoạn 2: Xác định sản phẩm, thị trường và phương pháp tiếp thị

Tiếng Anh

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và trồng cây cộng đồng. Quyển E - Giai đoạn 3: Lập kế hoạch cho các hoạt động phát triển bền vững

Tiếng Anh

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và trồng cây cộng đồng. Quyển F - Nghiên cứu trường hợp: Thiết kế các hoạt động sản xuất tại vườn nhà và trồng cây nhằm phát triển bền vững

Tiếng Anh

Phương pháp khuyến nông có sự tham gia của người dân

Tiếng Việt
 
Các vấn đề về cơ quan, tổ chức  

Thành lập một tổ chức như thế nào?

Tiếng Việt & Tiếng Anh

Đánh giá nhanh một tổ chức

Tiếng Việt & Tiếng Anh
 
Các vấn đề kỹ thuật  
Cây nông nghiệp  
Cây ngũ cốc (lúa và ngô)  

Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân

Tiếng Việt

Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa năng suất cao

Tiếng Việt

Kỹ thuật thâm canh lúa

Tiếng Việt

Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bao thai lùn

Tiếng Việt

Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa Khang dân 18

Tiếng Việt

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Kỹ thuật làm mạ sân

Tiếng Việt

Kỹ thuật thâm canh cây ngô lai vụ đông

Tiếng Việt

Trồng ngô như thế nào cho tốt trên đất - Quyển số I

Tiếng Việt

Trồng ngô như thế nào cho tốt trên đất - Quyển số III

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao.

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng ngô lai LVN10 - Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Tiếng Việt
   
Đậu và lạc  

Cây Đậu Tương - Kỹ Thuật Trồng và Chế Biến Sản Phẩm

Tiếng Việt

Qui trình sản xuất giống đậu tương

Tiếng Việt

Qui trình thâm canh Đậu tương

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng Đậu Tương và Đậu Xanh năng suất cao

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao

Tiếng Việt
 
Rau và cây lấy củ  

Vườn rau dinh dưỡng gia đình

Tiếng Việt

Làm vườn rau gia đình

Tiếng Việt

Cách trồng cải bắp

Tiếng Việt

Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su

Tiếng Việt

Sổ tay người trồng rau

Tiếng Việt

Cách trồng cà chua, khoai tây

Tiếng Việt

Phát triển kỹ thuật cây thức ăn xanh với nông hộ

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng khoai tây

Tiếng Việt
 
Cây ăn quả, cây công nghiệp và nghề làm vườn  

Quản lý trang trại

Tiếng Việt

Kỹ thuật làm vườn (tài liệu dùng cho cán bộ hướng dẫn nghề làm vườn)

Tiếng Việt

Kỹ thuật làm vườn (tài liệu dùng cho người làm vườn)

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng cây

Tiếng Việt

Chiết ghép giâm cành, tách chồi cây ăn quả.

Tiếng Việt

Kỹ thuật ghép cây ăn quả

Tiếng Việt

Nhân giống cây ăn trái

Tiếng Việt

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật - Kỹ thuật ghép cây

Tiếng Việt

Những điều nông dân miền núi cần biết - Tập 2

Tiếng Việt

Cây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóc

Tiếng Việt

Hỏi đáp về Nhãn - Vải

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm

Tiếng Việt

Trồng Nhãn, Vải như thế nào cho tốt?

Tiếng Việt

Trồng Xoài như thế nào cho tốt?

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dâu

Tiếng Việt

Phòng và trị bệnh cho tằm

Tiếng Việt

Kỹ thuật gieo trồng chế biến chè và cà phê

Tiếng Việt

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chè Shan

Tiếng Việt

Hỏi - Đáp về Các Chế Phẩm Điều Hoà Sinh Trưởng Tăng Năng Suất Cây Trồng

Tiếng Việt
   
Bảo vệ thực vật    

Biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại trong nông nghiệp

Tiếng Việt

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật và cách sử dụng

Tiếng Việt

Sâu bệnh hại cây ăn trái

Tiếng Việt

Bệnh bạc lá lúa

Tiếng Việt

Bệnh đạo ôn hại lúa

Tiếng Việt

Bệnh đốm nâu lụi hại lúa

Tiếng Việt

Bệnh khô vằn hại lúa

Tiếng Việt

Bọ trĩ hại lúa

Tiếng Việt

Bọ xít dài hại lúa

Tiếng Việt

Rầy nâu hại lúa

Tiếng Việt

Ruồi vàng đục lá lúa

Tiếng Việt

Sâu đục thân hai chấm hại lúa

Tiếng Việt

Sâu quấn lá nhỏ hại lúa

Tiếng Việt

Phòng trừ phi hoá chất chuột hại trong ruộng lúa nước

Tiếng Việt

Chuột đồng - Biện pháp phòng trừ

Tiếng Việt

Các nghiên cứu trường hợp IPM cộng đồng tại Việt Nam

Tiếng Việt

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chè

Tiếng Việt

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây dâu.

Tiếng Việt
   
Lâm nghiệp   

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp

Tiếng Việt

Bài giảng: Lâm nghiệp xã hội đại cương

Tiếng Việt

Bài giảng: Quản lý dự án Lâm nghiệp xã hội

Tiếng Việt

Bài giảng: Khuyến nông lâm

Tiếng Việt

Bài giảng: Nông lâm kết hợp

Tiếng Việt

Bài giảng: Lâm sản ngoài gỗ

Tiếng Việt

Bài giảng: Bảo tồn đa dạng sinh học

Tiếng Việt

Bài giảng: Quy hoach điều chế rừng

Tiếng Việt

Tài liệu hướng dẫn: "Lập kế hoạch quản ly rừng dựa vào cộng đồng"

Tiếng Việt

Tài liệu hướng dẫn: "Giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân"

Tiếng Việt

Hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh đơn giản cho rừng tự nhiên Việt Nam. Áp dụng trong quản lý rừng cộng đồng

Tiếng Anh

Hướng dẫn kỹ thuật Quản lý rừng cộng đồng

Tiếng Việt

Giải pháp xác lập cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng.

Tiếng Việt

Hướng dẫn Phương pháp Giao đât giao rừng có sự tham gia

Tiếng Việt

Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây Sa Nhân tím (Amomum longiligulare) tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo: Phương pháp kiểm kê lâm sản ngoài gỗ

Tiếng Việt

Bài giảng Cao học: Thống kê và tin học trong lâm nghiệp

Tiếng Việt

Các nghiên cứu trường hợp về thị trường của sản phẩm Nông Lâm kết hợp - 5 nước: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines

Tiếng Việt

Trồng thâm canh cây gỗ lớn trong các mô hình Nông Lâm kết hợp

Tiếng Việt

Hướng dẫn giảng dạy, chương trình và bài tập tình huống về Thị trường các sản phẩm Nông Lâm kết hợp

Tiếng Anh

Bài giảng Quản lý dự án phát triển cho Cao học Lâm nghiệp

Tiếng Việt

Bài giảng Tin học trong quản lý tài nguyên thiên nhiên - Xử lý thống kê bằng phần mềm Statgraphics Centurion XV và MS. Excel

Tiếng Việt

Kiến thức lâm nghiệp xã hội (tập II)

Tiếng Việt
   
Đất và quản lý đất   

Kỷ yếu: Hội thảo cây phân xanh phủ đất trên đất các nông hộ vùng đồi núi phía Bắc Việt Nam

Tiếng Việt

Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở Việt Nam

Tiếng Việt

Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng

Tiếng Việt

Các giải pháp bảo vệ đất và nước

Tiếng Việt
   
Chăn nuôi   
Gia súc  

Bí quyết làm giầu từ chăn nuôi

Tiếng Việt

Chăn nuôi bò sinh sản và bê

Tiếng Việt

Kỹ thuật chăn nuôi dê cỏ, dê lai

Tiếng Việt

Nuôi lợn theo phương pháp cải tiến Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Tiếng Việt

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng lợn con

Tiếng Việt

Thiết kế và xây dựng chuồng lợn nái

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi lợn đực giống ngoại

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi lợn nái Móng Cái

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại và nái F1

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F1

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi lợn thịt F2 (3/4 máu ngoại)

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con

Tiếng Việt

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gà (Tài liệu dùng cho người chăn nuôi)

Tiếng Việt

Kỹ thuật chăn nuôi vệ sinh thú y cho lợn và gà (Tài liệu dùng cho hướng dẫn viên)

Tiếng Việt
 
Gia cầm    

Bí quyết thành công trong chăn nuôi gà

Tiếng Việt

Nuôi gà trong gia đình Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Tiếng Việt

Nuôi gà trong gia đình Tài liệu song ngữ tiếng HMông

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi gà hướng trứng thương phẩm - Giống cao sản

Tiếng Việt
 
Nuôi trồng thuỷ sản và các vật nuôi khác  

Kỹ thuật nuôi các nước ngọt (tài liệu dùng cho hướng dẫn viên)

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi các nước ngọt (tài liệu dùng cho người nuôi cá)

Tiếng Việt

Kỹ thuật nuôi tằm

Tiếng Việt

Chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi nuôi tằm

Tiếng Việt
 
Bệnh vật nuôi    

Sổ tay dịch bệnh động vật

Tiếng Việt

Thuốc điều trị và Vácxin sử dụng trong thú y

Tiếng Việt

Một số bệnh thường gặp ở lợn mẹ và lợn con

Tiếng Việt

Các bệnh đường tiêu hoá ở gà nuôi trong gia đình

Tiếng Việt

Một số bệnh hô hấp ở gà nuôi gia đình

Tiếng Việt
Nguồn tài liệu: http://36kn.info
Xem ngày 31/5/2010

Comments