Tài liệu Lâm nghiệp 3

        Đây là trang cung cấp, chia sẻ các tài liệu về lĩnh vực lâm nghiệp. Vì tài liệu ở mục "Tài liệu lâm nghiệp 1 và 2" nhiều quá, gây khó khăn cho người xem. Muốn download các bạn hãy click vào tên tài liệu. 
        Muốn tìm tài liệu cần thiết bạn ấn phím ctrl + F sau đó gõ tên tài liệu cần tìm vào rồi ấn Enter.
        Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

 Tên sách Nguồn gốc, tác giả, người sưu tầm 
 Tập hợp tài liệu côn trùng 
 Sách đỏ Việt Nam Phần thực vật, GS.TS. Nguyễn Tiến Bân
 Giáo trình côn trùng đại cương GS.TS. Nguyễn Viết Tùng
 Cây cỏ Việt Nam 1 Phạm Hoàng Hộ
 Cây cỏ Việt Nam 2 Phạm Hoàng Hộ
 Cây cỏ Việt Nam 3  Phạm Hoàng Hộ
 Giáo trình trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp  Chủ biên: ThS. Đoàn Thị Vân Anh
 Thực hành sinh thái rừng  
 Quy trình trồng cỏ cho bò sữa  TS. Nguyễn Hưng Quang
 Quy trình đánh giá diễn biến tài nguyên rừng  Công ty cổ phần hệ thống thông tin lâm nghiệp

 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai  PGS. Tiến sĩ Lê Quang Trí
 Đánh giá thích nghi đất đai  
 Kỹ thuật trồng chè và chế biến  PGS. TS. Trịnh Xuân Ngọ
 Kỹ thuật trông cây cacao và chế biến  PGS. TS. Trịnh Xuân Ngọ
 Bài giảng trắc địa  Bùi Quang Tuyến, Nguyễn Phước Công, Trần Vủ An.
 Giáo trình trồng rừng PGS.TS. Ngô Quang Đê, Nguyên Xuân Quất, Nguyễn Hữu Vĩnh
Giáo trình sinh khối rừng
Giáo trình khu hệ động vật  WWF
Giáo trình bệnh cây rừng GS.TS. Trần Văn Mão

* Lưu ý: các tài liệu sau đây để download độc giả làm như sau:
  1. Click chọn tài liệu cần thiết.
  2. Sau đó click tiếp vào link
www.mediafire.com/download/......
  3. Tiếp đó, click vào nút
"DOWNLOAD" màu xanh lá cây trên trang mediafire.

Bài giảng Chọn giống cây trồng chuyên khoa - Vũ Đình Hòa
Giáo trình Chọn giống cây trồng - Vũ Đình Hòa
Bài giảng Cây dược liệu - Vũ Tuấn Minh
Điều tra và phân loại rừng
Bài giảng Điều tra và phân loại rừng (SVCNQLDD)
Bài giảng điều tra quy hoạch rừng
Bài giảng Điều tra rừng
Giáo trình Đo đạc Lâm Nghiệp
Giáo trình Quản lý Đất Lâm Nghiệp TS. Dương Viết Tình
Bài giảng Quản lý rừng bền vững
Bài giảng Bảo tồn Đa dạng sinh học
Giáo trình Sản lượng rừng
Giáo Trình Côn Trùng Học Đại Cương GSTS Nguyễn Viết Tùng
Những Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi
Giáo trình Côn Trùng Học Đại Cương của GS.TS Nguyễn Viết Tùng
Cây cỏ Việt Nam của GS.TS Phạm Hoàng Hộ
Sách đỏ Việt Nam 2007 NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

Giáo trình Bệnh cây Chuyên Khoa - GSTS Vũ Triệu Mân
Giáo trình Bệnh cây Đại Cương - GSTS Vũ Triệu Mân
GT Hoa Lan - PGS.Ts Đào Thanh Vân - ThS Đặng Thị Tố Nga
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý lâm trường quốc doanh"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Khuôn khổ pháp lý Lâm Nghiệp"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Hành chính và thể chế ngành lâm nghiệp"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Chứng chỉ rừng"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Trồng Rừng"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Chọn loài cây ưu tiên cho các chương trình trồng rừng tại Việt Nam" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Cải thiện giống và quản lý giống cây trồng ở Việt Nam" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Tăng trưởng rừng"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Sản xuất nông lâm kết hợp ở Việt Nam"
Share: Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng" 
Share: Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Quản lý rừng bền vững" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Phòng cháy và chữa cháy rừng" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Nghiên cứu Lâm Nghiệp"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Thương mại và tiếp thị lâm sản" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Lâm sản ngoài gỗ" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Khai thác và vận chuyển lâm sản" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Định hướng và phát triển lâm nghiệp"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Lâm Nghiệp cộng đồng" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Kinh tế lâm nghiệp và đầu tư" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Công tác điều tra rừng tại Việt Nam"
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Đất và dinh dưỡng đất" 
Cẩm nang Lâm Nghiệp - Chương "Đánh giá tác động môi trường Lâm Nghiệp"
Bài giảng Trồng rừng phòng hộ 
Giáo trình Trồng rừng 
Hướng dẫn sử dụng SPSS cho người mới bắt đầu 
GT Hướng dẫn sử dụng SPSS 12.0 
Giáo trình Sản xuất Lâm sản ngoài gỗ 
Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ - Nguyễn Quốc Bình 
Văn bản Tiêu chuẩn Kỹ Thuật Lâm Sinh Khoa học trồng rừng và chăm sóc rừng I - BD - Trần Văn Mão 
Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ 
Hướng dẫn kiểm kê Lâm Sản ngoài gỗ 
Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất BPKT Lâm Sinh cho rừng tự nhiên tại vùng đệm VQG Chư Mom Ray - Kon Tum 
HD KT Lâm Sinh đơn giản cho rừng tự nhiên VN 
BP KT Lâm Sinh và công tác cải thiện giống cho rừng trồng keo cung cấp gỗ xẻ
Điều tra hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương dãy 
Giao Đất Lâm Nghiệp - Kinh tế hộ gia đình ở miền núi
Hệ thống đánh giá đất Lâm nghiệp ở Việt Nam 
Bảo tồn ĐDSH - Mối liên hệ với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu
Sinh học Bảo tồn và Đa dạng sinh học I & II 
Cây thuốc trị bệnh thông dụng - Võ Văn Chi 
Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 -2020 
Cách làm tre Bắt độ ra nhiều măng. 
Một số kỹ thuật trồng cây dẻ ván ghép 
Kỹ thuật trồng thảo quả 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trám đen 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây muồng đen 
Kỹ thuật trồng dầu rái 
Kỹ thuật trồng cây đước 
Kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp trên đất khô hạn ven biển miền Trung 
Kỹ thuật trông cây bời lời đỏ 
Kỹ thuật trồng Bạch đàn nâu 
Kỹ thuật sản xuất cây sấu con và trồng sấu làm giàu rừng 
Kỹ thuật nhân giống cây luồng bằng phương pháp giâm cành 
Kỹ thuật khai thác nhựa trám trắng 
Kỹ thuật trồng cây tre mai 
Kỹ thuật trồng cây Macca 
Kỹ thuật trồng Bạch đàn lai
Nguồn tài liệu: Bản quyền được giữ nguyên sau khi độc giả click chọn tài liệu.
Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments