Tài liệu Lâm nghiệp 3

        Đây là trang cung cấp, chia sẻ các tài liệu về lĩnh vực lâm nghiệp. Vì tài liệu ở mục "Tài liệu lâm nghiệp 1 và 2" nhiều quá, gây khó khăn cho người xem. Muốn download các bạn hãy click vào tên tài liệu. 
        Muốn tìm tài liệu cần thiết bạn ấn phím ctrl + F sau đó gõ tên tài liệu cần tìm vào rồi ấn Enter.
        Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

 Tên sách Nguồn gốc, tác giả, người sưu tầm 
 Tập hợp tài liệu côn trùng 
 Sách đỏ Việt Nam Phần thực vật, GS.TS. Nguyễn Tiến Bân
 Giáo trình côn trùng đại cương GS.TS. Nguyễn Viết Tùng
 Cây cỏ Việt Nam 1 Phạm Hoàng Hộ
 Cây cỏ Việt Nam 2 Phạm Hoàng Hộ
 Cây cỏ Việt Nam 3  Phạm Hoàng Hộ
 Giáo trình trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp  Chủ biên: ThS. Đoàn Thị Vân Anh
 Thực hành sinh thái rừng  
 Quy trình trồng cỏ cho bò sữa  TS. Nguyễn Hưng Quang
 Quy trình đánh giá diễn biến tài nguyên rừng  Công ty cổ phần hệ thống thông tin lâm nghiệp

 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai  PGS. Tiến sĩ Lê Quang Trí
 Đánh giá thích nghi đất đai  
 Kỹ thuật trồng chè và chế biến  PGS. TS. Trịnh Xuân Ngọ
 Kỹ thuật trông cây cacao và chế biến  PGS. TS. Trịnh Xuân Ngọ
 Bài giảng trắc địa  Bùi Quang Tuyến, Nguyễn Phước Công, Trần Vủ An.
 Giáo trình trồng rừng PGS.TS. Ngô Quang Đê, Nguyên Xuân Quất, Nguyễn Hữu Vĩnh
Giáo trình sinh khối rừng
Giáo trình khu hệ động vật  WWF
Giáo trình bệnh cây rừng GS.TS. Trần Văn Mão
Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments