Tài liệu kinh tế

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Các tài liệu KINH TẾ + KẾ TOÁN sau đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/kinh-te---ke-toan/ke-toan> Xem ngày 7/5/2010

 • Các công thức tài chính kế toán.pdf         Tải xuống
 • Kế toán máy.rar                         Tải xuống
 • Kế toán quản trị.rar                       Tải xuống
 • Nguyên lý kế toán.zip                     Tải xuống
 • Phân tích báo cáo tài chính công ty.pdf      Tải xuống
 • Kinh teess học về chi phí giao dịch.rar             Tải xuống
 • Kinh tế quốc tế.rar                                          Tải xuống
 • Kỹ năng lập kế hoạch.rar                                 Tải xuống
 • Nghiên cứu thị trường.pdf                                Tải xuống
 • Quản lý trang trại.pdf                                       Tải xuống
 • Quản trị Markeing.rar                                       Tải xuống
 • Quản trị dây chuyền sản xuất.PDF                   Tải xuống
 • Quản trị dự án đầu tư.pdf                                 Tải xuống
Các công thức tài chính kế toán.pdf
Kế toán máy.rar
Nguyên lý kế toán.
Phân tích báo cáo tài chính công ty.pdf

+ Sách kinh tế theo ngành học:
+ Sách kinh tế theo ngành học:

-Lựa chọn 1-Kinh Tế


Lựa chọn chung của ngành

1.Kiến thức cơ sở khối ngành           
2.Kinh tế vĩ mô 1                             Slide bài giảng và đề thi các chuyên ngành nếu yêu cầu pass giải nén: vncon.com

I- NGÔN NGỮ ANH
II-KINH TẾ
III TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KT
IV-NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ
V-NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN
VI-QUẢN TRỊ KINH DOANH
VII-QUẢN TRỊ DV DL & LH
VIII-MARKETING
IX-QTKD BẤT ĐỘNG SẢN
X-TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
XI-NGÀNH KẾ TOÁN 
XII-QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
XIII-HTTT QUẢN LÝ
XIV-LUẬT
XV-KHOA HỌC MÁY TÍNH


 L

M

N

K

A

C

D

G

H
8. Hệ thống thông tin quản lý

  K    


+ Tài liệu xác suất thống kê trong kinh tế.
+ Tài liệu kinh tế lượng và dữ liệu (tiếng việt, tiếng anh)

+ Luận văn và một số tài liệu phục vụ làm luận văn kinh tế.
 1. Các loại đề tài TN Đại học (TOPICA)
 2. Các loại phần mềm hữu ích (EVIEWS, SPSS, STATA, văn phòng,...):http://www.mediafire.com/?31h158qa0hfv2
 3. Phương pháp Nghiên cứu khoa học:http://www.mediafire.com/?imr1jlgi6721g
 4. Tài liệu SPSS: http://www.mediafire.com/?31h158qa0hfv2  vàhttp://caohockinhte.info/forum/forumdisplay.php?f=815
 5. Bà̀i giả̉ng và̀ cá́c tà̀i liệ̣u tham khả̉o Kinh tế lượ̣ng: http://www.mediafire.com/?2qac3b9kndqla
 6. Tài liệu tham khảo Quản trị dự án đầu tư:http://www.mediafire.com/?795o3dsej2o06
 7. Bộ dữ liệu VHLSS:                            http://www.mediafire.com/?r4ac83dt075r4
 8. Tài liệu học OFFICE:                        http://www.mediafire.com/?16noc5faur2al
+ Tài liệu tham khảo kinh tế (nếu yêu cầu password thì gõ chữ "cong")

Kinh tế học vi mô 1 - Tiếng Việt (Microeconomics 1):http://www.mediafire.com/?b9jxc82rf1cxvhttp

 1. Kinh tế học vi mô 2 - Tiếng Việt(Microeconomics 2):  http://www.mediafire.com/?lltc2vbnsbbcl
 2. Bài giảng Kinh tế vĩ mô nâng cao (Cao học)
 3. Kinh tế học vĩ mô 2 (Macroeconomics 2):http://www.mediafire.com/?65rrwrgwooo2b
 4. Kinh tế học vĩ mô 1 - Tiếng Việt(Macroeconomics): http://www.mediafire.com/?z6w9y10zah0f7
 5. Macroeconomics 1 (English):http://www.mediafire.com/?u4z69948anu3d
 6. Kinh tế vĩ mô - Cao học (Kinh tế vĩ mô nâng cao):                http://www.mediafire.com/?23l7rpwv1s841
 7. Microeconomics 1 (English):             http://www.mediafire.com/?7vie8mgessadz
 8. Microeconomics 2 (English):          http://www.mediafire.com/?8w7m5d7nk3w2m
 9. Kinh tế học quản lý - Hệ Cao học:  http://www.mediafire.com/?mogtelkhfo3p3
 10. Lý thuyết Kinh tế vi mô - Cao học:http://www.mediafire.com/?701lj16jxrmac.
 11. Kinh tế công cộng (Public Economics):http://www.mediafire.com/?mq56s40rw7xid
 12. Kinh tế Phát triển:                        http://www.mediafire.com/?dfxx7recttro4
 13. Kinh tế́ hc quả̉n lý́:                     http://www.mediafire.com/?gla31nxm89310
 14. Bà̀i giả̉ng và̀ cá́c tà̀i liệ̣u tham khả̉o Kinh tế lượ̣ng: http://www.mediafire.com/?2qac3b9kndqla
 15. Bài giảng và các tài liệu tham khảo Nguyên Lý Thống Kê: http://www.mediafire.com/?pf68r9asusu8r
 16. Tài liệu tham khảo Quản trị dự án đầu tư:http://www.mediafire.com/?795o3dsej2o06
 17. Bộ số liệu và dữ liệu về Việt Nam:                            http://www.mediafire.com/?r4ac83dt075r4
 18. Các loại phần mềm hữu ích (EVIEWS, SPSS, STATA, văn phòng,...):http://www.mediafire.com/?31h158qa0hfv2
 19. Phương pháp Nghiên cứu khoa học:http://www.mediafire.com/?imr1jlgi6721g
 20. Tài liệu SPSS: http://www.mediafire.com/?31h158qa0hfv2  vàhttp://caohockinhte.info/forum/forumdisplay.php?f=815
+ Bài giảng kinh tế vĩ mô:
+ Bài giảng kinh tế vĩ mô:

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments