Tài liệu khoa học môi trường

 
 TÊN TÀI LIỆU
(Muốn download các bạn click vào tên tài liệu dưới đây.)
 NGUỒN
(Tác giả, website ...)
 Giáo trình đánh giá tác động môi trường PGS.TS. Trịnh Lê Hùng
 Giáo trình xử lý nước thải PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh.
 Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước Tác giả: Hà Văn Khối, đh thủy lợi. Nguồn internet: svnonglam.org
 Giáo trình công nghệ môi trường Tác giả: Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan
 Giáo trình cơ sở công nghệ môi trườngNguồn: công ty môi trường, tầm nhìn xanh Gree. Nguồn internet: svnonglam.org 
 Giáo trình quản lý nguồn nước Nguồn internet: svnonglam.org
 Giáo trình "Khoa học môi trường Đại cương"
 TS Lê Văn Thăng, đh Huế
 Giáo trình quản lý môi trường MSc. Phan Như Thúc, khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nguồn trên internet: svnonglam.org
 Giáo trình quản lý chất thải rắn Nguồn internet: svnonglam.org
 Giáo trình quản lý chất thải nguy hạiTác giả: Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh. Nguồn internet: svnonglam.org 
 

Comments