Hoạt động gần đây của trang web

02:58, 13 thg 12, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng Mapinfo và Qgis quỹ chi trả DVMTR Lai Châu ... Chi tiết!
14:18, 11 thg 12, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng Mapinfo và Qgis quỹ chi trả DVMTR Lai Châu ... Chi tiết!
02:27, 11 thg 12, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng Mapinfo và Qgis quỹ chi trả DVMTR Lai Châu ... Chi tiết!
02:25, 11 thg 12, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng Mapinfo và Qgis quỹ chi trả DVMTR Lai Châu ... Chi tiết!
00:04, 8 thg 12, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm Picture1.png vào Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng Mapinfo và Qgis quỹ chi trả DVMTR Lai Châu ... Chi tiết!
00:04, 8 thg 12, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã tạo Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng Mapinfo và Qgis quỹ chi trả DVMTR Lai Châu ... Chi tiết!
14:46, 27 thg 11, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé ... Chi tiết!
14:42, 27 thg 11, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé ... Chi tiết!
14:42, 27 thg 11, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm Picture1.png vào Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé ... Chi tiết!
14:39, 27 thg 11, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã tạo Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé ... Chi tiết!
17:23, 16 thg 11, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm Picture2.png vào Trang chủ
17:22, 16 thg 11, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm Picture1.png vào Trang chủ
02:07, 21 thg 10, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Trang chủ
02:07, 21 thg 10, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Điều tra xây dựng phương trình và bảng tra thể tích các loài cây, phục vụ công tác quản lý của kiểm lâm... Chi tiết!
02:06, 21 thg 10, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm 114674680_10217215270715326_1214878931069552027_n.jpg vào Điều tra xây dựng phương trình và bảng tra thể tích các loài cây, phục vụ công tác quản lý của kiểm lâm... Chi tiết!
02:06, 21 thg 10, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã tạo Điều tra xây dựng phương trình và bảng tra thể tích các loài cây, phục vụ công tác quản lý của kiểm lâm... Chi tiết!
01:59, 21 thg 10, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã tạo Tập huấn cơ bản và nâng cao hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm QGIS trong xây dựng bản đồ chi trả tiền DVMTR cho quỹ Điện Biên ... Chi tiết!
01:47, 21 thg 10, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Trang chủ
17:24, 16 thg 9, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
18:20, 6 thg 9, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
18:06, 6 thg 9, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
09:18, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
09:18, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã đính kèm Picture1.png vào Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
09:17, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!
08:59, 23 thg 8, 2020 Kênh Học Tập Và Giải Trí HB đã chỉnh sửa Bộ tài liệu phục vụ lớp tập huấn sử dụng QGIS cho quỹ DVMTR Điện Biên ... Chi tiết!

cũ hơn | mới hơn