Hoạt động gần đây của trang web

02:03, 23 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã tạo Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng Mapinfo (cơ bản + nâng cao) ... Chi tiết!
01:02, 22 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã tạo Làm việc với chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức ... Chi tiết!
09:04, 19 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Các tools (công cụ) tiện tích cho Mapinfo: chuyển hệ tọa độ, trích lược bản đồ, nối các điểm, chuyển bản đồ từ microstation, autocard ... sang Mapinfo...
09:03, 19 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Các tools trong mapinfo cho lớp tin học chuyên ngành ... Chi tiết !
08:45, 19 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Phần mềm Viễn thám và GIS
08:19, 19 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Các tools trong mapinfo cho lớp tin học chuyên ngành ... Chi tiết !
07:25, 19 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã tạo Các tools trong mapinfo cho lớp tin học chuyên ngành ... Chi tiết !
07:12, 19 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Các tools (công cụ) tiện tích cho Mapinfo: chuyển hệ tọa độ, trích lược bản đồ, nối các điểm, chuyển bản đồ từ microstation, autocard ... sang Mapinfo...
16:17, 15 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
20:48, 12 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Tài liệu Lâm nghiệp 2
08:09, 12 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã tạo Tài liệu ôn tập cho lớp Thống kê sinh học ... Chi tiết!
05:53, 9 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Documents for "Statistical data analysis in Forestry" course ... Click here!
14:31, 8 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã tạo Lịch học tin chuyên ngành: Spss và Mapinfo các buổi tiếp theo ... Chi tiết!
04:42, 2 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Documents for "Statistical data analysis in Forestry" course ... Click here!
04:35, 2 thg 3, 2017 Hưng Bùi đã tạo Documents for "Statistical data analysis in Forestry" course ... Click here!
05:33, 28 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã tạo Searching references presentation and Spss 20 setup ... Click here!
05:07, 28 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho các nhóm thực hành GIS và viễn thám ... Chi tiết!
05:06, 28 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Thông báo: chuyển phòng học và lịch học các lớp tin chuyên ngành: Mapinfo và Spss ... Chi tiết!
16:30, 24 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Thông tin tuyển dụng lao động từ ĐH Lâm nghiệp.
16:28, 24 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã tạo Họp tham vấn môn học Biến đổi khí hậu Đại cương và Quản lý phát thải Carbon ... Chi tiết!
16:28, 21 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Trang chủ
19:39, 16 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã tạo Bộ tài liệu cho các nhóm thực hành GIS và viễn thám ... Chi tiết!
18:10, 16 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Thông báo: chuyển phòng học và lịch học các lớp tin chuyên ngành: Mapinfo và Spss ... Chi tiết!
18:08, 16 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã tạo Thông báo: chuyển phòng học và lịch học các lớp tin chuyên ngành: Mapinfo và Spss ... Chi tiết!
17:58, 16 thg 2, 2017 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Trang chủ

cũ hơn | mới hơn