Hoạt động gần đây của trang web

06:42, 17 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Đăng ký học Mapinfo và Qgis cơ bản và nâng cao trực tuyến ... Chi tiết!
06:41, 17 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã cập nhật Picture1.png
06:41, 17 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã tạo Đăng ký học Mapinfo và Qgis cơ bản và nâng cao trực tuyến ... Chi tiết!
23:37, 11 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Thực hiện tư vấn: Xây dựng và quản lí dữ liệu bản đồ chi trả DVMTR bằng Qgis và Mapinfo hỗ trợ bởi: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sơn La và dự án rừng & đồng bằng ... Chi tiết!
23:37, 11 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa thực hiện tư vấn: Xây dựng và quản lí dữ liệu bản đồ chi trả DVMTR bằng Qgis và Mapinfo hỗ trợ bởi: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sơn La và dự án rừng & đồng bằng ... Chi tiết!
23:35, 11 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã tạo thực hiện tư vấn: Xây dựng và quản lí dữ liệu bản đồ chi trả DVMTR bằng Qgis và Mapinfo hỗ trợ bởi: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sơn La và dự án rừng & đồng bằng ... Chi tiết!
21:58, 4 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
15:45, 3 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
15:41, 3 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
15:40, 3 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
14:39, 3 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
14:37, 3 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
18:23, 2 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
18:15, 2 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
18:14, 2 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Các tools (công cụ) tiện tích cho Mapinfo: chuyển hệ tọa độ, trích lược bản đồ, nối các điểm, chuyển bản đồ từ microstation, autocard ... sang Mapinfo...
18:04, 2 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
18:03, 2 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã đính kèm Picture1.png vào Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
18:03, 2 thg 1, 2020 Hung Bui Vlog đã tạo Bộ tài liệu cho lớp tập huấn sử dụng QGIS và Mapinfo, dự án rừng và đồng bằng + quỹ chi trả DVMTR Sơn La ... Chi tiết!
18:53, 19 thg 12, 2019 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Phần mềm phân tích thống kê
18:52, 19 thg 12, 2019 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Phần mềm phân tích thống kê
18:52, 19 thg 12, 2019 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Phần mềm đồ họa + thiết kế + ảnh + video
18:52, 19 thg 12, 2019 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Phần mềm tin học văn phòng
18:52, 19 thg 12, 2019 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Phần mềm Viễn thám và GIS
18:34, 19 thg 12, 2019 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Phần mềm phân tích thống kê
18:27, 19 thg 12, 2019 Hung Bui Vlog đã chỉnh sửa Bộ tài liệu cho lớp tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên bằng Mapinfo và QGIS tại Sơn La ... Chi tiết!

cũ hơn | mới hơn