Hoạt động gần đây của trang web

17:19, 7 thg 11, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis ... Chi tiết!
17:19, 7 thg 11, 2018 Hưng Bùi đã tạo Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis (dự kiến khai giảng 26-27/11) ... Chi tiết!
21:09, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh (lớp giám sát công trình lâm sinh) tại Thái Bình ... Chi tiết!
21:09, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh tại Bình Dương (lớp giám sát công trình lâm sinh) ... Chi tiết!
21:04, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
21:02, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã tạo Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh tại Bình Dương ... Chi tiết!
21:00, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã tạo Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh tại Thái Bình ... Chi tiết!
17:08, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo Điện Biên ... Chi tiết!
01:06, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã đính kèm Picture2.png vào All documents for "Introductory statistics" course, 61 advanced training curriculum ... Read more!
01:06, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã tạo All documents for "Introductory statistics" course, 61 advanced training curriculum ... Read more!
01:02, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!
01:02, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã đính kèm Picture1.png vào All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!
00:55, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!
00:52, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!
00:42, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!
00:36, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã tạo All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!
19:09, 21 thg 7, 2018 Hưng Bùi đã đính kèm 3.jpg vào Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo Điện Biên ... Chi tiết!
19:09, 21 thg 7, 2018 Hưng Bùi đã đính kèm 2.jpg vào Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo Điện Biên ... Chi tiết!
19:09, 21 thg 7, 2018 Hưng Bùi đã đính kèm 1.jpg vào Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo Điện Biên ... Chi tiết!
19:09, 21 thg 7, 2018 Hưng Bùi đã tạo Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo Điện Biên ... Chi tiết!
02:37, 13 thg 7, 2018 Hưng Bùi đã tạo Bộ tài liệu cho lớp xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên bằng Mapinfo và QGIS tại Điện Biên ... Chi tiết!
00:22, 1 thg 5, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Đề cương ôn tập môn Viễn thám và GIS ... Chi tiết!
00:19, 1 thg 5, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Trang chủ
17:10, 2 thg 1, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Bộ tài liệu "Thống kê môi trường" cho sv ĐH Thành Tây (đã có bài tập ôn thi giữa kỳ) ... Chi tiết!
15:43, 12 thg 12, 2017 Hưng Bùi đã tạo Bộ tài liệu "Thống kê môi trường" cho các em sv ĐH Thành Tây ... Chi tiết!

cũ hơn | mới hơn