Hoạt động gần đây của trang web

02:09, 9 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
21:16, 8 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
21:05, 8 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
18:56, 8 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
18:53, 8 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
20:30, 1 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa LẬP DANH SÁCH HỌC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẢN ĐỒ VECTOR VÀ RASTER BẰNG QGIS (CÁC BẠN PHẢI ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ) ... CHI TIẾT!
20:29, 1 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã đính kèm Picture1.png vào LẬP DANH SÁCH HỌC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẢN ĐỒ VECTOR VÀ RASTER BẰNG QGIS (CÁC BẠN PHẢI ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ) ... CHI TIẾT!
20:29, 1 thg 5, 2019 Hưng Bùi đã tạo LẬP DANH SÁCH HỌC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẢN ĐỒ VECTOR VÀ RASTER BẰNG QGIS (CÁC BẠN PHẢI ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ) ... CHI TIẾT!
16:17, 6 thg 4, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
04:48, 5 thg 3, 2019 Hưng Bùi đã tạo Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis (dự kiến khai giảng: tháng 3 hoặc đầu tháng 4) ... Chi tiết!
04:46, 5 thg 3, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis (dự kiến khai giảng 26-27/11) ... Chi tiết!
23:46, 8 thg 2, 2019 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
23:15, 18 thg 12, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
02:25, 30 thg 11, 2018 Hưng Bùi đã tạo Fieldwork on Luot mountain for master students ... Read more!
17:19, 7 thg 11, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis ... Chi tiết!
17:19, 7 thg 11, 2018 Hưng Bùi đã tạo Tuyển sinh lớp xây dựng và quản lý bản đồ số bằng mapinfo và gis (dự kiến khai giảng 26-27/11) ... Chi tiết!
21:09, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh (lớp giám sát công trình lâm sinh) tại Thái Bình ... Chi tiết!
21:09, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh tại Bình Dương (lớp giám sát công trình lâm sinh) ... Chi tiết!
21:04, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Công việc Hưng Bùi
21:02, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã tạo Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh tại Bình Dương ... Chi tiết!
21:00, 16 thg 10, 2018 Hưng Bùi đã tạo Đào tạo lớp tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh tại Thái Bình ... Chi tiết!
17:08, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa Giảng dậy, tập huấn xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo Điện Biên ... Chi tiết!
01:06, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã đính kèm Picture2.png vào All documents for "Introductory statistics" course, 61 advanced training curriculum ... Read more!
01:06, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã tạo All documents for "Introductory statistics" course, 61 advanced training curriculum ... Read more!
01:02, 11 thg 8, 2018 Hưng Bùi đã chỉnh sửa All documents for "Statistical data analysis" course, International Master Program... Read more!

cũ hơn | mới hơn