Soạn thảo văn bản Online

Ở đây, bạn sẽ được hỗ trợ các công cụ cơ bản và cần thiết để tạo nhanh các file yêu cầu. Bạn có thể gõ tiếng Việt với font Unicode trên trang soạn thảo trực tuyến này. Khi muốn lưu lại file vừa soạn thảo thì bạn bấm vào link “Save As” (đầu trang web) rối bấm chọn định dạng file muốn xuất ra. Ngay sau đó, bạn sẽ nhận được định dạng file theo yêu cầu như: file Word, SXW, PDF, ODT, Rich Text, Text file, HTML ...

Comments