Quảng cáo

Kính gửi các nhà đầu tư, kinh doanh,
Để góp phần vào sự thành công của bạn trong công việc dinh doanh.
Nay trang web nhận quảng cáo, đăng tải logo, banner hoặc các bài giới thiệu khác.
Mọi trao đổi liên hệ làm ơn gửi vào địa chỉ email dưới đây để trao đổi kỹ hơn về nội dung quảng cáo, chi phí... và có thể trao đổi bằng điện thoại sau này,
Buimanhhungvfu@gmail.com


Thân ái
Hưng Bùi


Comments