Post bài (dữ liệu mở, cập nhật)

Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được user name và password. Khi đó bạn sẽ trở thành các admin và thành viên. Bạn có thể post các bài viết, thông tin, ảnh, tài liệu ... lên trang forestry.tk

Muốn post bài hãy click vào đây và làm theo hướng dẫn.

Đó là trang chứa đựng những thông tin, dữ liệu mở rất hữu ích và được cập nhật thường xuyên bởi các admin và thành viên trên cả nước.

Muốn đăng ký làm admin và thành viên xin hãy click vào đây!
Comments