Phim để học‎ > ‎

Phim học stata

Đây là các video dạy học stata để phân tích số liệu (tài liệu bằng tiếng anh)

YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


Comments