Phần mềm Viễn thám và GIS

Các phần mềm thường được lưu ở trang Mega, do vậy khi tải các bạn cần tạo và có tài khoản Mega. Xem video hướng dẫn tạo tài khoản trên Mega thì click vào đây!
Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
1. Các phần mềm xây dựng và quản lý bản đồ số:
  + Bộ cài Qgis 3.4 (most stable) cho win 8, 10, win 7 64 bit: click vào đay để tải về!
  + Bộ cài Qgis 3.4 (most stable) cho win 7 32 bit: click vào đay để tải về!
  + Bộ cài Qgis 2.18 (most stable) cho win 8, 10, win 7 64 bit: click vào đay để tải về!
  + Bộ cài Qgis 2.18 (most stable) cho win 7 32 bit: click vào đay để tải về!
* Download phần mềm Arcgis 10.1 (link và bộ cài chuẩn, có cả video hướng dẫn cài đặt)
* Download phần mềm Mapinfo 15 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Mapinfo 11.5 (link chuẩn và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Aio runtimes 2. (link chuẩn và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm hỗ trợ cài mapinfo trên win10. Tức là khi bạn cài mapinfo trên win 10 thì phải cài thêm aio runtimes)
* Download phần mềm Mapbasic 12.0 (link chuẩn và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm dùng để lập trình, tạo các tools cho mapinfo)
* Download phần mềm Mapbasic 9.0 (link chuẩn và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm dùng để lập trình, tạo các tools cho mapinfo)
2. Các phần mềm Viễn thám:
- Phần mềm Envi để xử lý ảnh viễn thám, muốn download thì click vào đây!
- Phần mềm Erdas để xử lý ảnh viễn thám, muốn download thì click vào đây!

3. Các phần mềm chuyển dữ liệu từ GPS và máy tính và ngược lại:
- Phần mềm Mapsource để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!
- Phần mềm Basecamp cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!
- Phần mềm EasyGPS cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!
- Phần mềm DNRGarmin cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!
- Phần mềm Gps utility để quản lý dữ liệu GPS, chuyển sang Gps, click vào đây!
- Phần mềm Google Earth Pro cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!
- Phần mềm Global Mapper cũng để chuyển dữ liệu từ GPS vào máy tính, click vào đây!

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
Comments