Phần mềm tin học văn phòng

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info

* Download phần mềm Office 2010 (link và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm DotNET 4.0 (link và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm thường phải cài trước khi cài Office 2010, 2013 ...)
* Download phần mềm Office 2007 (link và bộ cài chuẩn)
* Download font chữ tiếng việt hệ gõ TCVN3, font .vntime (link và bộ cài chuẩn, font này để đọc các file văn bản ngày xưa, hoặc thiếu font .vntime)
- Download font chữ cách 1 (copy các file font paste vào trong mục font của Contral panel), click vào đây!
- Download font chữ cách 2 (giải nén và click đúng vào file cài đặt, rồi chọn next ...), click vào đây!.
* Download font chữ đẹp cho office và các phần khác (link và bộ cài chuẩn, bao gồm các font chữ ông đồ, thư pháp)
* Download phần mềm Unikey beta (link và bộ cài chuẩn, phần mềm này để gõ tiếng việt cho office và trong window)

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
Comments