Phần mềm phân tích thống kê

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
Các phần mềm thường được lưu ở trang Mega, do vậy khi tải các bạn cần tạo và có tài khoản Mega. Xem video hướng dẫn tạo tài khoản trên Mega thì click vào đây!
* Download chương trình "Bảng tính tự động xử lý số liệu" - tác giả Bùi Mạnh Hưng
PHẦM MỀM SPSS
* Download phần mềm SPSS 26 cho win 7 64 bit, win 8, 10 (link và key chuẩn).
* Download phần mềm SPSS 24 cho win 7 64 bit, win 8, 10 (link chuẩn, sử dụng được ngay sau khi cài).
* Download phần mềm SPSS 24 cho win 7 32 bit (link chuẩn, sử dụng được ngay sau khi cài).
* Download phần mềm SPSS 20 (link chuẩn, sử dụng được ngay sau khi cài).
* Download phần mềm SPSS 13.0 (không biết có "Thuốc" không, vì tôi chưa thử, link download nằm ngoài sự quản lý của lamnghiepvn.info)
* Download phần mềm SPSS 18.0 (không biết có "Thuốc" không, vì tôi chưa thử, link download nằm ngoài sự quản lý của lamnghiepvn.info) (Hướng dẫn cài đặt spss 18.0 bạn có thể xem tại đây !)
PHẦN MỀM STATA
* Download phần mềm Stata 14.2 (Link và bộ cài chuẩn, không cần cài, giải nén là dùng được ngay)
* Download phần mềm Stata 13.0 (Link và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Stata 11.0 (Link và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm SAS portable 9.1 
(Link và bộ cài chuẩn)
PHẦN MỀM SAS
* Phần mềm SAS 8.1 có key và chạy được trên win 7 64 bit. Để download click vào đây!
* Phần mềm SAS university cho các trường Đại học, muốn download thì click vào đây! (Có đầy đủ bộ cài và hướng dẫn cài đặt)
PHẦM MỀM R VÀ R STUDIO
* Phần mềm R mới nhất để phân tích thống kê, click vào đây để download!  sau khi click vào hãy click vào nút Download R .... (Dòng trên cùng)
* Phần mềm R studio mới nhất để phân tích thống kế, click vào đây để download  sau đó kéo xuống một tí sẽ nhìn thấy mục all installer, rồi chọn Windows 10/8/7 sau đó click sang mục Download ở bên phải đó chính là bộ cài R studio mới nhất.
PHẦM MỀM KHÁC
* Download phần mềm Minitab (Link và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Statpac. 
(Link và bộ cài chuẩn)

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
Comments