Phần mềm phân tích thống kê

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info

* Download chương trình "Bảng tính tự động xử lý số liệu" - tác giả Bùi Mạnh Hưng
* Download phần mềm SPSS 20 (link chuẩn, sử dụng được ngay sau khi cài).
* Download phần mềm SPSS 13.0 (không biết có "Thuốc" không, vì tôi chưa thử, link download nằm ngoài sự quản lý của lamnghiepvn.info)
* Download phần mềm SPSS 18.0 (không biết có "Thuốc" không, vì tôi chưa thử, link download nằm ngoài sự quản lý của lamnghiepvn.info) (Hướng dẫn cài đặt spss 18.0 bạn có thể xem tại đây !)
* Download phần mềm Stata 11.0 (Link và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm SAS portable 9.1 
(Link và bộ cài chuẩn)
* Download bộ cài R mới nhất, miễn phí 
(Link và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Minitab 
(Link và bộ cài chuẩn)
* Download phần mềm Statpac. 
(Link và bộ cài chuẩn)


Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
Comments