Phần mềm phân tích số liệu lâm nghiệp

Để download công cụ xin hãy click vào đây!
Mọi ý kiến xin gửi tại đây!
Tác giả đồng ý cho các nhà nghiên cứu sử dụng, nhưng trong báo cáo phải ghi rõ: tên tác giả của công cụ là Bùi Mạnh Hưng.

Đây là hệ thống công cụ phân tích số liệu lâm nghiệp rất chuyên dụng, được phát triển bởi tác giả Bùi Mạnh Hưng, Bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa Lâm học, trường ĐH Lâm nghiệp.

Công cụ có thể phân tích rất nhanh, kết quả bằng tiếng việt các nội dung như: kiểm phiếu, lập phân bố thực nghiệm, tính toán đặc trưng mẫu, mô hình hóa theo phân bố Weibull, khoảng cách, phân bố giảm. Phân tích phương sai một và 2 nhân tố, phân tích tương quan hồi quy.
Người phân tích chỉ việc nhập số liệu đầu vào là sẽ có kết quả.
Hướng dẫn sử dụng cụ thể như sau:

Comments