Phần mềm đồ họa + thiết kế + ảnh + video

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info

* Download phần mềm Photoshop CS 6.0 (link và bộ cài chuẩn, bộ cài siêu nhẹ (160mb) và đã được đăng ký bản quyền, nên chỉ việc cài xong là sử dụng được)
* Download phần mềm ACD see 9.0 (link và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm giúp bạn xem ảnh, thay đổi chỉnh kích thước ảnh, tên ảnh liền lúc cho nhiều files)
* Download phần mềm Proshow gold 2.0.15 (link và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm nhẹ để làm các đoạn phim từ ảnh, có thể chèn nhạc, và các hiệu ứng đẹp)
* Download phần mềm Swish max (link và bộ cài chuẩn, đây là phần mềm tạo hiệu ứng bay nhảy cho chữ)

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Đây là tài liệu được up trên trang lamnghiepvn.info
Comments