Thông báo lịch học tin chuyên ngành Mapinfo, Spss ... Chi tiết!

đăng 01:17, 3 thg 2, 2017 bởi Hưng Bùi
Để tiện cho các em  đi thu số liệu ngoại nghiệp cho khóa luận. Nên lịch học buổi tiếp theo của các lớp tin học chuyên ngành như sau:
- Lớp Mapinfo: 19h30 ngày 6/3/2017 (Thứ hai).
- Lớp Spss: 19h30 ngày 7/3/2017 (Thứ ba).
Thân ái
TS. Bùi Mạnh Hưng
Comments