Thông báo: chuyển phòng học và lịch học các lớp tin chuyên ngành: Mapinfo và Spss ... Chi tiết!

đăng 18:08, 16 thg 2, 2017 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 05:06, 28 thg 2, 2017 ]
Gửi các em, do phòng máy tính có nhiều lớp thực hành, vì vậy không đủ thời gian để bố trí lớp học. Vì vậy, từ buổi học tối 6/3 và 7/3, các lớp học tin chuyên ngành Mapinfo và Spss sẽ chuyển sang địa chỉ mới sau:
Phòng 102, Trung tâm giáo dục thể chất (Phòng gym cũ).
Lịch học buổi tiếp theo như sau vẫn như cũ:
- Lớp Mapinfo: 19h30 tối ngày 6/3, thứ hai.
- Lớp Spss: 19h30 tối ngày 7/3, thứ ba.
Mọi ý kiến xin gửi về: bmhvnuf@gmail.com
Hoặc trao đổi trực tuyến tại đây!
Thân ái: Thầy Hưng

Comments