Tài liệu ôn tập cho lớp Thống kê sinh học ... Chi tiết!

đăng 08:09, 12 thg 3, 2017 bởi Hưng Bùi
Gửi các em sinh viên học lớp thống kê sinh học do thầy giảng. Thầy gửi các em một số tài liệu để phục vụ việc làm bài tập các chương, ôn tập cho thi giữa kỳ và cuối kỳ.
Các click vào các tài liệu nói trên để download, rồi dùng password thầy cung cấp trên lớp để giải nén.
Mọi ý kiến có thể trao đổi trực tuyến tại đây!
Hoặc email về địa chỉ: bmhvnuf@gmail.com
Thân ái
Thầy Hưng
Comments