BỘ TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO LỚP ĐIỀU TRA RỪNG VÀ ĐIỀU TRA NÔNG LÂM NGHIỆP (Tác giả: Hưng Bùi) ...=> Chi tiết !

đăng 18:29, 7 thg 2, 2013 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 09:13, 19 thg 3, 2013 ]
Để phục vụ cho việc học tập, ôn tập môn học Điều tra rừng và Điều tra nông lâm nghiệp, Thầy xin gửi các em bài giảng, bài tập ôn tập cho môn học này.
- Muốn download bài giảng ở dạng file Word xin hãy click vào đây !
- Muốn download bài giảng ở dạng file PPT xin hãy click vào đây !
- Muốn download bài tập ôn tập hãy click vào đây !
- Mọi ý kiến, trao đổi xin gửi tại đây !
Thân ái
Hưng Bùi
Comments