Lịch học tin chuyên ngành: Spss và Mapinfo các buổi tiếp theo ... Chi tiết!

đăng 14:31, 8 thg 3, 2017 bởi Hưng Bùi
Gửi các em sinh viên đang tham gia lớp học. Sau khi thống nhất với cả lớp thì lịch học các buổi tiếp theo được cố định như sau:
Lớp Mapinfo:
  - Tối thứ 2 (bắt đầu 19h00) (thầy muốn sớm hơn một chút vì để học được nhiều hơn, vì nhiều em muốn học nhanh hơn để làm luận văn, nên các em chịu khó một chút nhé)
  - Tối thứ 6 (bắt đầu 19h00)
Lớp Spss:
  - Tối thứ 3 (bắt đầu 19h00)
  - Chiều thứ 7 (bắt đầu 13h00) (Các em nhớ là bắt đầu lúc 1h chiều nhé, vì các em muốn xong sớm để làm luận văn, nên chịu khó một chút nhé.
Địa điểm: tại tầng 1 nhà thi đấu, trung tâm thể chất trường Lâm nghiệp.
Mọi ý kiến có thể trao đổi trực tuyến tại đây!
Hoặc email cho thầy: bmhvnuf@gmail.com
Thân ái
Thầy Hưng
Comments