Giảng dậy xây dựng và quản lý thông tin bản đồ số bằng Mapinfo và Gis tại ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội ... Chi tiết!

đăng 21:19, 9 thg 7, 2017 bởi Hưng Bùi
    Từ ngày 1/7 đến ngày 7/7/17. Thầy Bùi Mạnh Hưng đã trực tiếp giảng dậy cho các sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp về xây dựng và quản lý thông tin bản đồ số. Các học viên đến từ các khóa 58, 59 và 60 của trường Lâm nghiệp, thuộc các ngành và khoa khác nhau như: Lâm học, quản lý tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, thiết kế cảnh quan, quản lý đất đai, quản lý môi trường...
   Các học viên đã được học tập các kỹ thuật sử dụng Mapinfo để xây dựng bản đồ số. Các kỹ thuật cơ bản như định vị ảnh, số hóa, tách lớp, tạo cơ sở dữ liệu, điều chỉnh màu và kiểu theo quy định của bản đồ quản lý tài nguyên rừng, in ấn bản đồ. Ngoài ra, học viên cũng thành thạo các kỹ thuật nâng cao trong mapinfo như chuyển cơ sở dữ liệu từ Excel và gps sang mapinfo, xây dựng bản đồ lăng trụ, bản đồ không gian 3d, xây dựng lưới mầu theo cường đó phá rừng ... Ngoài ra, các học viên cũng được giảng dậy về kỹ thuật sử dụng máy GPS, cũng như việc chuyển dữ liệu, bản đồ từ Gps vào máy tính và ngược lại. Ngoài ra, thầy Bùi Mạnh Hưng cũng hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách chuyển bản đồ từ Mapinfo lên điện thoại Android để phục vụ công việc kiểm kê tài nguyên rừng.
   Các học viên đã học tập một cách nghiêm túc, thành thạo và tự tin sử dụng Mapinfo. Sau đây là một vài hình ảnh về lớp học.
  Mọi thông tin về lớp học xin liên hệ:
  TS. Bùi Mạnh Hưng, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
  Email: bmhvnuf@gmail.com
  Facebook: Hưng Bùi
  Điện thoại:  0981 311 211

Comments