Cài đặt hệ tọa độ vn2000 vào Mapinfo và hướng dẫn chuyển đổi hệ tọa độ ... Chi tiết !

đăng 02:12, 19 thg 7, 2012 bởi Hưng Bùi
Trước hết hãy download file hỗ trợ tại đây !

Hướng dẫn cài hệ tọa độ vn2000 vào trong Mapinfo.

1. Bạn hãy copy file MAPINFOW.PRJ (có trong folder này) sau đó paste vào chỗ nào bạn đã cài Mapinfo. Thông thường là:

C:\Program Files\MapInfo\Professional

2. Chọn Yes với winxp, hoặc copy and replace đối với win vista hoặc win 7.

3. Giờ thì trong “Projection” của bạn đã có hệ tọa độ vn2000 cho 61 tỉnh thành và hệ tọa độ khác nữa.

 Hướng dẫn chuyển hệ tọa độ trong Mapinfo:

- Bạn chỉ việc chọn File sau đó chọn Save copy as.

- Sau đó click vào nút Projection, chọn lại hệ tọa độ, rồi save là xong.

 Thân ái

Hưng Bùi

Webstie: lamnghiep.tk

Mọi ý kiến gửi tại đây !

Comments