Các tools trong mapinfo cho lớp tin học Mapinfo ... Chi tiết !

đăng 15:58, 20 thg 4, 2017 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 15:59, 20 thg 4, 2017 ]
https://s29.postimg.org/k0mvgx3pz/Picture1.png
Gửi các em sinh viên học lớp tin học chuyên ngành Mapinfo. Các em download các tools dưới đây, dùng password thầy cung cấp để giải nén. Nếu quên password thì lên lớp thầy sẽ bảo. Các em cứ download để ở trong máy.
Thân ái: Thầy Hưng

DANH SÁCH CÁC TOOLS TRONG MAPINFO
Thân ái
Thầy Hưng
Comments