BỘ TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO LỚP TIN HỌC: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU BẰNG SPSS, EXCEL ... Chi tiết !

đăng 20:05, 9 thg 1, 2013 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 20:07, 9 thg 1, 2013 ]

Đây là bộ tài liệu sử dụng cho lớp tin học: phân tích số liệu nghiên cứu bằng spss và excel. Các em hãy download về, sử dụng winrar để giải nén. Các em sử dụng password do thầy cung cấp để giải nén. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ lớp học, vì vậy các bạn không tham gia lớp học sẽ không được biết password.
Để download tài liệu xin hãy click vào đây !
Mọi ý kiến, câu hỏi xin gửi tại đây !
Thân ái: Hưng Bùi
lamnghiepvn.info
Comments