BỘ TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO LỚP THỐNG KÊ SINH HỌC (Tác giả: Hưng Bùi) ... Chi tiết!

đăng 07:21, 18 thg 8, 2013 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 07:23, 18 thg 8, 2013 ]
Để phục vụ cho việc học tập, ôn tập môn học Thống kê sinh học, Thầy xin gửi các em một số tài liệu phục vụ cho cho môn học này.
- Muốn download bài tập ôn tập click vào đây !
- Muốn download bài tập các chương xin hãy click vào đây !
- Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt:
Tài liệu thống kê
Xứ lý số liệu: SPSS, Stata, Minitab
Phần mềm phân tích số liệu lâm nghiệp
Phân tích số liệu bằng R
Tính toán, xử lý số liệu online
Phim học stata
Phim học spss
Comments