Bộ tài liệu Điều tra rừng cho lớp ĐH Thành Tây ... Chi tiết!

đăng 19:53, 4 thg 4, 2017 bởi Hưng Bùi
Để phục vụ cho việc học tập, ôn tập môn học Điều tra rừng cho lớp ĐH Thành Tây, Thầy xin gửi các em bài giảng, bài tập ôn tập cho môn học này.
- Muốn download bài giảng ở dạng file Word xin hãy click vào đây !
- Muốn download bài giảng ở dạng file PPT xin hãy click vào đây !
- Muốn download bài tập ôn tập hãy click vào đây !
- Tài liệu tham khảo bằng tiếng anh, click vào đây!
- Mọi ý kiến, trao đổi xin gửi tại đây !
- Hoặc email về địa chỉ: bmhvnuf@gmail.com 
Thân ái
TS. Bùi Mạnh Hưng
Comments