BỘ TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO LỚP THỐNG KÊ SINH HỌC (Tác giả: Hưng Bùi) ... Chi tiết!

đăng 20:04, 5 thg 2, 2013 bởi Hưng Bùi   [ đã cập nhật 17:46, 15 thg 7, 2013 ]
Để phục vụ cho việc học tập, ôn tập môn học Thống kê sinh học, Thầy xin gửi các em một số tài liệu phục vụ cho cho môn học này.
- Muốn download bài tập ôn tập click vào đây !
- Muốn download bài tập các chương xin hãy click vào đây !
- Mọi ý kiến, trao đổi xin gửi tại đây !
Thân ái: Hưng Bùi
Comments