Luận văn và tạp trí công nghệ sinh học

 Các tài liệu dưới đây được tập hợp và cung cấp bởi tập thể lớp Công nghệ sinh học K32, Đại học Nông Lâm tp Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn vì sự chia sẻ này.

Muốn download các bạn click vào nút download, sau đó sẽ hiển thị ra một cửa sổ khác, các bạn chọn "Click here to start download"
 Luận văn:
Uploaded 10/03/2009
 | 
94.71 MB
Uploaded 10/02/2009
 | 
132.82 MB
Uploaded 10/03/2009
 | 
109.96 MB
Uploaded 10/03/2009
 | 
48.32 MB
Uploaded 10/02/2009
 | 
14.7 MB

 Các bài tạp chí:
Uploaded 08/16/2010
 | 
15.33 MB
Uploaded 08/16/2010
 | 
33.38 MB
Uploaded 08/16/2010
 | 
17.35 MB
Uploaded 08/16/2010
 | 
8.54 MB
Uploaded 08/16/2010
 | 
54.12 MB

 

Comments