Mẫu gỗ việt nam

 
Bạch đàn đỏ
Bạch đàn đỏ
 
Eucalyptus robusta
Bạch đàn trắng  
Eucalyptus camadulensis
Bằng lăng cườm  
Lagerstroemia angustifolia
Bằng lăng hoa đỏ  
Lagerstroemia balansae


Bình linh nhót  
Vitex pubescens
Bằng lăng lông  
Lagerstroemia tomentosa
Bằng lăng vỏ xốp  
Lagerstroemia ovalifolia
Bời lời miên  
Litsea cambodiana


Cám  
Parinari annamense
Cà chắc  
Shorea obtusa
Bời lời vàng  
Litsea vang
Cà đuối tam hùng  
Dehaasia triandra


Cánh kiến  
Mallotus philippinensis
Cẩm lai bà rịa  
Dalbergia bariaensis
Cẩm liên  
Shorea siamensis
Cẩm thị  
Diospyros maritima


Cầy (Kơnia)  
Irvingia malayana
Căm xe  
Xylia xylocarpa
Cao su  
Hevea brasilinesis
Chiêu liêu nghệ  
Terminalia nigrovenulosa


Chua khét  
Chukrasia sp
Cóc đá  
Garuga pierrei
Chò chỉ  
Parashorea stellata
Cóc rừng  
Spondia pinnata


Cồng tía
 
Calophyllum saigonensis
Dái ngựa  
Swietenia macrophylla
Đa quả xanh  
Ficus championii
Dâu da  
Baccaurea sapida


Dầu đồng  
Dipterocarpus tuberculatus
Dầu mít  
Dipterocarpus costatus
Dầu song nàng  
Dipterocarpus dyeri

Dẻ sừng

 
Pansainia thomsonii
 
Giáng hương quả to  
Pterocarpus macrocarpus
Giáng hương  
Pterocarpus indicus
Gáo vàng  
Adina cordifolia
Giổi  
Talauma gioi


Gõ biển  
Sindora maritima
Gõ đỏ  
Afzelia xylocarpa
Gội gác  
Aphamiensis macrophilla
Gội nước  
Amoora cucullata

 


Gõ mật  
Sindora siamensis
Gõ lau  
Sindora glabra
Hồng đào  
Caujou sp
Kiền kiền  
Hopea pierrei


Lim xanh  
Erythrophloeum fordii
Lo bo  
Brownlovia tabularis
Long não  
Cinnamomum camphora
Máu chó lá nhỏ  
Knema corticosa


 
Artocarpus heterophyllus

Mít nài

 
Artocarpus rigidus
Mức trung bộ  
Wrightia annamensis
Mun  
Diospyros mun


Nọng heo  
Holopterea intergrifolia
Pơ mu  
Fokiania hodginsii
Re gừng  
Cinnamomum obtusifolium

Sang đào

 
Hopea ferrea


Săng mã nguyên  
Carallia brachiata
Sao xanh  
Hopea ferrea
Sấu tía  
Sandoricum indicum

Sến mủ

 
Shorea roxburghii


Sữa

 
Alstonia scholaris

Táu muối

 
Vatica odorata
Tếch  
Tectona grandis

Thị ba ngòi

 
Diospyros bangoiensis
 
Thị đen  
Diospyros nitida
Thị đỏ  
Diospyros eriantha
Thị quả đỏ  
Diospyros rubra

Thông ba lá

 
Pinus khasya


Thông nàng  
Podocarpus imbricatus
Thông nhựa  
Pinus merkusiana
Trắc (sưa)  
Dalbergia cochinchinensis
Trắc đen  
Dalbergia nigrescens


Trắc vàng
 
Dalbergia balansae
Trai  
Fagraea fragrans
Trai lý  
Garcinia fagraeoides
Trâm bầu  
Combretum quadrangulare


Tràm bông vàng  
Acacia auriculiformis
Trám nâu  
Canarium littorale
Trâm vỏ đỏ  
Syzygium zeylanicum

Trường

 
Xerospermum macrophyllum


Trường mật  
Pometia pinnata
Tung  
Tetrameles nudiflora
Ươi  
Scaphium macropodium
Vải guốc  
Nephelium chryseum


Vải rừng  
Nephelium lappaceum
Vàng khiêng  
Naudea purpurea
Vàng vè  
Machilus trijuga
Vên vên nghê  
Shorea hypochra


Viết

 
Mimusops elengii

Vừng

 
Careya sphaerica
Xà cừ  
Khaya senegalensis
Xoài rừng  
Swintonia pierrei


Xoay

 
Dialium cochinchinensis    
 


 Nguồn: <http://www.vncreatures.net/banggo.php>
Xem này 2/5/2010


Comments