TÀI LIỆU HỌC VÀ THỰC HÀNH ACRGIS
Tác giả sưu tầm: Ngô Văn Đồng
Lớp 54 B QLBV.
Để góp phần cung cấp tài liệu học tập hữu ích trong lĩnh vực GIS và viễn thám nói riêng và tin học nói chung. Bạn Ngô Văn Đồng đã gửi tới chúng ta hai tài liệu rất bổ tích về sử dụng và thực hành GIS.
- Muốn download tài liệu hướng dẫn sử dụng Arc gis xin click vào đây !
- Muốn download tài liệu hướng dẫn thực hành Arc gis xin click vào đây !

Những tài liệu này được sưu tầm từ Internet bởi tác giả Ngô Văn Đồng
Lớp 54B Quản lý tài nguyên rừng và môi trường.Tác giả sưu tầm: Ngô Văn Đồng

Comments